Opłata za użytkowanie specjalnego wyposażenia w 2019 roku

Na tej stronie:

Opłata recyklingowa jest płacona przez właścicieli samochodu. Pojawił się stosunkowo niedawno, więc kierowcy wciąż mają pytania. Rozważ cechy jego obliczeń i płatności.Koncepcja zbiórki recyklingu

Opłata jest wypłacana zgodnie z art. 24-1 ust. 3 ustawy federalnej nr 89 w następujących okolicznościach:

 1. Podczas importowania pojazdu z innego stanu.
 2. Przy zakupie pojazdu od osoby, która nie uiściła opłaty recyklingowej z różnych przyczyn: zwolnienia z opłat, nieuczciwości.

Opłatę musi uiścić producent pojazdu lub kupujący.

Kto nie może zapłacić opłaty za recykling?

Rozważ okoliczności, w których dana osoba została zwolniona z opłaty:

 • Życie samochodu trwa ponad 30 lat. W takim przypadku zwolnienie z windykacji jest rzeczywiste tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki: samochód nie jest używany do celów komercyjnych, części (nadwozie, silnik) w pojeździe są oryginalne.
 • TS należy do przedstawicielstw dyplomatycznych, konsulatów, struktur międzynarodowych. Zwolnienie z opłat jest istotne dla wszystkich pracowników tych podmiotów.
 • TS jest importowany do Federacji Rosyjskiej w statusie własności osobistej przez osoby uczestniczące w programie przeniesienia Rosjan z zagranicy.

W jaki sposób obliczana jest kwota opłaty za użytkowanie?

USA oblicza się według tej formuły:

Istnieją tylko dwie stawki:

 1. 20 tysięcy rubli na samochody osobowe, które nie są wykorzystywane w działalności komercyjnej.
 2. 150 tysięcy rubli na ciężarówki, autobusy, a także samochody osobowe, które są wykorzystywane w działalności komercyjnej.

Współczynniki są ustalane przez prawo. Jest ich wiele i są one określane na podstawie następujących czynników:

Na przykład współczynnik dla samochodu osobowego starszego niż trzy lata o masie mniejszej niż 2,5 tony wyniesie 0,88. Jest to wartość, która zostanie wykorzystana w obliczeniach.

Przykładowe obliczenia

Sprowadzony spychacz (o masie nie większej niż 10 ton) został zakupiony z okresem użytkowania krótszym niż 3 lata. Podstawowa stawka wyniesie 150 000 rubli, ponieważ specjalny sprzęt będzie wykorzystywany do celów komercyjnych. Współczynnik auto rozpatrywanego typu wynosi 4. Dokonuje się następujących obliczeń:

150 000 * 4 = 600 000 rubli.

Jest to kwota, która będzie musiała zostać zapłacona przy przywozie samochodów tego typu z zagranicy.

Gdzie zapłacić opłatę za import samochodów z zagranicy?

Jeśli płatność zostanie dokonana, gdy samochód zostanie przywieziony z innego stanu, środki zostaną zebrane przez FCS. Płatności muszą być dokonywane w ramach odprawy celnej. Konieczne będzie również wydanie opłaty za odbiór. Aby to wszystko zrobić, musisz udać się do urzędu celnego w miejscu zamieszkania. Musisz wziąć ze sobą następujące dokumenty:

 1. Formularz do obliczenia opłaty za pobranie (musi być w pełni wypełniony).
 2. PTA do maszyny, na której dokonywane są płatności.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających zgodność cech maszyny z danymi określonymi w obliczeniach (na przykład certyfikat zgodności, odpowiednie opinie ekspertów, dokumenty towarzyszące).
 4. Umowa sprzedaży pojazdu.
 5. Dokumenty płatnicze potwierdzające realizację płatności.
 6. W przypadku udziału pełnomocnika w postępowaniu wymagane jest pełnomocnictwo. Po dostarczeniu wszystkich tych dokumentów specjaliści sprawdzają dokładność obliczeń, wiarygodność papierów wartościowych, płatności na konto FC. Następnie na PTA umieszczany jest znak o dokonaniu płatności opłaty recyklingowej.


WAŻNE! Informacje o przelewach bankowych są zamieszczane na stronie FCS.

Gdzie zapłacić opłatę przy zakupie samochodu z brakiem znaku w protokole TCP?

Opłata za utylizację w zdecydowanej większości przypadków pokrywa producent. Kupujący przekazuje pieniądze tylko wtedy, gdy importuje samochód z zagranicy lub pojazd nie jest opłacany przez poprzedniego właściciela. W drugim przypadku płatności są dokonywane w Federalnej służbie podatkowej. Musisz udać się na oficjalną stronę Federalnej Służby Podatkowej, znaleźć odpowiednią sekcję dotyczącą opłat. Możesz:

 1. Znajdź kody klasyfikacji budżetowej.
 2. Sporządź obliczenia CSS zgodnie z ustaloną formą.
 3. Umów się na spotkanie z lokalnym FTS.

Zapotrzebowanie na płatności do Federalnej Służby Podatkowej można również znaleźć na oficjalnej stronie internetowej podatku. Po pobraniu opłaty należy odwiedzić podatek z tymi papierami wartościowymi:

 1. Forma obliczania CSS (zakończona).
 2. PTA w samochodzie, za który uiszczana jest opłata.
 3. Dokumenty potwierdzające zakup samochodu oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w poprzednim punkcie.

UWAGA! Kolekcja będzie musiała zostać zapłacona osobom, które odebrały samochód na własną rękę. W tym przypadku Federalna Służba Podatkowa dostarcza kopię transportu PTS, która została wykorzystana przy projektowaniu nowej maszyny.

Znak w PTA o uiszczeniu opłaty recyklingowej

Po uiszczeniu opłaty odpowiedni znak jest umieszczany na TCP. Należy zwrócić uwagę zarówno po dokonaniu płatności, jak i przy zakupie samochodu. W polu "Znaki specjalne" wpisywany jest znacznik wyboru. Różni się kolorem czerwonym. Dlaczego jego obecność jest tak ważna? Znak wskazuje, że Stany Zjednoczone są opłacane i nie trzeba ich ponownie płacić. Nie może być nieobecny, chyba że zachodzą następujące okoliczności:

W obu przypadkach nie ma konieczności uiszczenia żadnej opłaty. Z tego powodu brak znaku nie powinien być niepokojący.

Odpowiedzialność za niepłacenie opłat

 • 500-800 rubli - pierwsze naruszenie.
 • Do 5000 rubli lub pozbawienie prawa jazdy na okres do 3 miesięcy - wielokrotne naruszenia.

Z tego powodu kolekcja jest bardziej opłacalna do zapłaty.

Co się stanie, jeśli opłata zostanie wypłacona w większej wysokości?

W takim przypadku pozostaje prośba o zwrot pieniędzy. Jest wysyłany do instytucji, w której zapłacono CSS. Oprócz dokumentu musisz dostarczyć następujące zabezpieczenia:

 1. Dokumenty płatnicze pokazujące płatność dolarów amerykańskich.
 2. Potwierdzenie, że opłata została zapłacona w nadmiarze (na przykład różnica między przeprowadzonym obliczeniem a kwotą określoną w zleceniu płatniczym).
 3. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu miesiąca. Następnie podejmowana jest decyzja. Jeżeli uprawniony organ odmówi zwrotu, odmowa powinna być argumentowana.

UWAGA! Możesz ubiegać się o zwrot nadmiernie zapłaconego CSS w ciągu trzech lat od daty płatności. Jednak lepiej to zrobić, ponieważ narzędzia nie są indeksowane. Oznacza to, że za trzy lata zostaną wydane w takiej samej wysokości, w jakiej zostały zapłacone. Jest bardzo prawdopodobne, że inflacja "zje" dużą ilość pieniędzy.

Większość YL i PL nie muszą płacić CSS. Jeśli jednak powstanie, musisz zrozumieć kolejność transferu funduszy. Istnieje wiele niuansów. W pewnych okolicznościach środki są przekazywane do jednego uprawnionego organu, w innym do drugiego. Po dokonaniu płatności należy zawsze zapisać dokument płatności. Potwierdzi fakt i kwotę płatności, jeśli jest wymagana.Poprzedni

Następna

Top Top