Którą opcję wybrać, gdy jesteś wydalony z uniwersytetu

Którą opcję wybrać, gdy jesteś wydalony z uniwersytetu?

Czy w naszej sytuacji jest jakiś sens:

- spróbuj zamknąć pierwszy kurs? co nam da? do sesji zimowej drugiego kursu nie będzie dozwolone z powodu braku większości punktów.- aby spróbować otrzymać odliczenie do woli? w takim przypadku przywrócenie dotyczy budżetu (pytanie brzmi - który kurs?). co jeszcze nam to da?

- uzyskać akademickie wakacje? A potem - po co?

- Czy możliwe jest przywrócenie na uniwersytet podczas zimowej sesji po odliczeniu w sesji zimowej, już teraz, czy powinniśmy poczekać na wiosenną sesję?

- czy jest możliwe przeniesienie natychmiast po przywróceniu, jeśli jest to kwestia początku semestru?

- Czy po przywróceniu na podstawie opłaty, a następnie przekazaniu do innej instytucji, zwrot płatności i w jakiej wysokości?

- Jakie są specjalne cechy tłumaczenia docelowego?

- możliwe jest uzyskanie odliczenia w związku z przeniesieniem na inną uczelnię w naszej sytuacji, za zgodą instytucji przyjmującej?

- czy odroczenie kursu jest mniejsze w przypadku kursu pomniejszonego o same potrącenia i w związku z niepowodzeniem akademickim?

- czy są jakieś inne opcje?

- czy nastąpi ponowne odroczenie armii po ponownym przyjęciu na uniwersytet?

Odpowiedzi prawników (9)

Do wniosku o przeniesienie na nazwisko kierownika uniwersytetu, w którym planuje się przekazanie, załączono fotokopię książeczki pamiątkowej (w przyszłości sprawdza się ją zaświadczeniem akademickim).

Przeniesienie studenta odbywa się na podstawie certyfikacji. Zaświadczenie studenta można przeprowadzić, sprawdzając kserokopię książki rekordowej, wywiadu lub w innej formie określonej przez instytucję. Według wyników certyfikacji, gdy niektórzy pacjenci nie mogą być perezachteny student, lub z powodu różnic w programie nauczania wykryte nieodkryte dyscypliny (sekcje dyscyplin), student musi je przekazać, czyli wyeliminować długów akademickich (punkt 5 w kolejności).

Procedura zaświadczania i wydawania (ponownej rejestracji) dyscyplin jest ustalana w lokalnych aktach instytucji przyjmującej.

W przypadku pomyślnego przejścia certyfikacji uniwersytet podejmuje pozytywną decyzję o przekazaniu i wydaje zaświadczenie o pozytywnym przejściu certyfikacji. Student jest określony certyfikat w zakresie szkolnictwa wyższego, w której uczy się z pisemnym oświadczeniem odwołania w związku z przeniesieniem i wydania mu w związku z przeniesieniem certyfikatów akademickich i dokumentów dotyczących edukacji, na podstawie których został zarejestrowany w uczelni, z akt osobowych . W oparciu o przedłożone referencje i oświadczenia studenta rektor uniwersytetu, z którego student przeniesione, w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku wydaje postanowienie o jego zwolnieniu z brzmieniem „wydalony w związku z przeniesieniem do uczelni ...”. Od osobiste sprawy studenckie pobierane i wydał mu zaświadczenie o edukacji, na podstawie których został on zarejestrowany w uczelni, a także wyemitowanych certyfikat akademickich (pozycja 7 na zamówienie).Zamówienie na rekrutacji studentów w szkolnictwie wyższym w związku z tłumaczeniem wydanej przez rektora uczelni przyjmującej po otrzymaniu dokumentu na edukację i transkryptu akademickiego (Uniwersytet sprawdza kopię rekord-book transkryptów akademickie), które są przyłączone do jego osobistej aplikacji. Przed otrzymaniem dokumentów rektor instytucji przyjmującej ma prawo przyjąć ucznia na zajęcia z jego zamówieniem. Jeżeli na podstawie certyfikacji zidentyfikowano potrzebę wyeliminowania długu akademickiej, w celu przeniesienia instytucji przyjmującej musi zawierać zapis o zatwierdzeniu indywidualnych planów edukacyjnych uczniów, które powinny zapewnić w tym listę dyscyplin (sekcje dyscyplin), które należy badać, ich ilości i terminów egzaminy i (lub) testy. Zapisy perezachtennyh transkryptów dyscyplin (sekcje dyscyplin), praktyki, projekty kursu (działa), a także eliminacji długu akademickiego wprowadzone arkusze strzeli uczniów gospodarz akademickich i innych dokumentów z Uniwersytetu z wprowadzeniem oceny (badania) (patrz pkt 8 Zakonu) .

W oparciu o powyższe, myślę, że student powinien napisać wniosek skierowany do rektora uczelni przyjmującej o przyjęcie w drugim oczywiście z kserokopię książeczki, aby uzyskać certyfikat, otrzymują zaświadczenie o pomyślnym zakończeniu certyfikacji, aby wprowadzić ją do swojej uczelni z wnioskiem o odwołanie w związku z przeniesieniem, w zamian otrzymują dokument o edukacji i świadectwo akademickie, które należy złożyć w instytucji przyjmującej, przekazać istniejące "ogony" w instytucji przyjmującej zgodnie z indywidualnym programem nauczania, kontynuować naukę w instytucji przyjmującej UZ z zachowaniem odroczenia z poboru do służby wojskowej.

Z poważaniem, Fedorov Denis Nikolaevich.

Masz pytanie do prawnika?

Miasto nie zostało określone

- Czy odroczenie kursu jest mniejsze w przypadku potrącenia z własnej woli i w związku z niepowodzeniem akademickim? - czy są jakieś inne opcje? - czy nastąpi ponowne odroczenie armii po ponownym przyjęciu na uniwersytet?
Julia

Odroczenie będzie skuteczne, jeśli dziecko się przeniesie. Będzie mógł tłumaczyć tylko pod jednym warunkiem, jeśli rektor uczelni, do której zamierza tłumaczyć, zgadza się na jego przyjęcie, w tym celu musi napisać podanie skierowane do rektora, poprosić o tłumaczenie i zapytać, jakie przedmioty musi dostarczyć. Napisz to w dwóch egzemplarzach, na swojej liście niech strona odbierająca podpisuje. Odpowiedź na twoje pytanie, poproś o pisemne. To było później, do czego się odnosić

Miasto nie zostało określone

1. Organizacja wychowawcza przyjmuje lokalne akty normatywne zawierające normy regulujące stosunki edukacyjne (dalej - lokalne akty normatywne) w ramach swoich kompetencji zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej w sposób określony w statucie.
2. organizacja edukacyjna zajmuje lokalne przepisy dotyczące podstawowych zagadnień organizacji i realizacji działań edukacyjnych, w tym regulujące zasady przyjmowania studentów, tryb szkolenia stażystów, formy, częstotliwości i kolejności monitorowania postępu i oceny okresowej studentów, porządku i przeniesieniem bazy, potrącenia i odzysku studenci, procedura rejestracji pojawienia się, zawieszenia i zakończenia relacji między organizacją edukacyjną a studentami i (lub ) przez rodziców (przedstawicieli prawnych) uczniów niepełnoletnich.

Jeśli masz zgodę uniwersytetu, w którym zostałeś zabrany (pisemnie), twoja instytucja nie może ci odmówić.

Nie mogę zamknąć pytania, odpowiedź nie jest udzielana klientowi.

Szukasz odpowiedzi?
Zadawanie prawnika jest łatwiejsze!

Zadaj naszym prawnikom pytanie - jest to znacznie szybsze niż znalezienie rozwiązania.Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top