Jak zarezerwować bez podwójnego wejścia

Którą firmę można uznać za mikroprzedsiębiorstwo
Twoja firma to mikroprzedsiębiorstwo, jeśli warunki są spełnione jednocześnie.
1. Średnia liczba pracowników w poprzednim roku nie przekracza 15 osób.


2. Udział firm, które nie są małe, a także stan, gmina, przedsiębiorstwa zagraniczne w kapitale zakładowym nie przekracza 25 procent.
3. Dochód bez VAT za ubiegły rok wynosi nie więcej niż 60 000 000 rubli.

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku mikroprzedsiębiorstw w prawodawstwie przewidziano inne uproszczone metody rachunkowości. Na przykład metoda gotówkowa. Ale podkreślamy: jeśli zdecydujesz się na rezygnację z zapisów księgowych, będziesz musiał ściśle przestrzegać metody memoriałowej.
Wyjaśnienia i jasne zalecenia dotyczące organizacji pracy bez podwójnego wpisu nie znajdują się w PBU.

Co uwzględnić w polityce rachunkowości

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie księgowości bez podwójnego wpisu, pamiętaj o tym w polityce rachunkowości. I możesz to zrobić bez czekania na następny rok. Nawet jeśli rozliczasz według metody gotówkowej, możesz zmienić ją na metodę naliczania bez podwójnego wpisu. Zostało to potwierdzone przez Ministerstwo Finansów Rosji.

Będziesz potrzebować danych z rejestrów, aby wypełnić roczne sprawozdania finansowe. Tak więc w takich rejestrach należy otrzymywać na koniec okresu sprawozdawczego salda zapasów, aktywów trwałych, zobowiązań, obrotów przychodowych, wydatków.Powtórzę więc: najwygodniej jest opracować rejestry, biorąc pod uwagę fakt, że przeniesiesz z nich informacje do bilansu i rachunku zysków i strat. W tym przypadku możesz skupić się na uproszczonych formach rachunkowości.

Będziesz potrzebował co najmniej rejestrów do rozliczania wynagrodzeń, amortyzacji, towarów, przychodów i wydatków związanych z podstawową działalnością. Wypełnij wszystkie rejestry metodą memoriałową, czyli w taki sposób, w jaki rozpoznajesz dochody i wydatki. Oznacza to na przykład, że koszt towarów będzie musiał zostać uwzględniony w przychodach, ponieważ są one wysyłane do klientów. Wydatki oczywiście muszą być również uznawane zgodnie z zasadą memoriałową, bez czekania na płatność.

Aby uzupełnić saldo, potrzebne będą również salda towarów (inne zapasy) i aktywów trwałych. Pamiętaj jednak, że możesz je odpisać po zrealizowaniu tylko przy średnim koszcie lub przy użyciu metody FIFO. Dlatego będziesz potrzebować dwóch rejestrów - do rozliczania sprzedaży towarów i odpisu ceny zakupu. W pierwszym rejestrze podasz wartość wysyłanych towarów, które są przychodem firmy. Natomiast w drugim rejestrze należy obliczyć średni koszt lub metodę FIFO kwotę, w jakiej cena zakupu jest uwzględniona w wydatkach.

W związku z tym, jeśli księgowy odmawia podwójnego zapisu, nie jest konieczne przenoszenie operacji z rejestrów na rachunki.

Bez których rejestrów można zarządzać

Do końca roku w celu ustalenia pozostałości banku lub kasy, rejestrów nie będzie wymagane. W końcu dane o środkach na rachunkach można pobrać z wyciągów bankowych. Zawsze możesz dowiedzieć się o saldzie środków pieniężnych z książki gotówkowej.

Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać
1. Decyzję o utrzymaniu rachunkowości w mikroprzedsiębiorstwie bez podwójnego wpisu należy ustalić w zasadach rachunkowości.
2. Formy rejestrów należy opracować, biorąc pod uwagę fakt, że następnie wypełnia się roczne sprawozdania finansowe na ich temat.Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top