Jak zarejestrować się samodzielnie w Kemerowo

Rozpoczynając działalność jako IP, rejestracja jest obowiązkowym krokiem. Przeprowadzana jest przez urząd skarbowy, do którego należy dostarczyć przygotowany zestaw dokumentów:- Kopia INN. Jeśli nie został wcześniej otrzymany, należy go wypełnić, po złożeniu w tym celu w aplikacji podatkowej wraz ze wszystkimi dokumentami. Odebranie numeru zwiększy czas rejestracji. Należy zauważyć, że nie wszystkie urzędy skarbowe są zaangażowane w jednoczesną rejestrację NIP i rejestrację.

- Aplikacja. Aby to zrobić, wypełnij formularz formularza P21001. Składa się z kilku arkuszy. Wypełnione arkusze muszą być zszyte i ponumerowane. Z tyłu ostatniej strony wklej znacznik z liczbą stron i umieść podpis. Arkusz B nie został złożony i po otrzymaniu dokumentów w deklaracjach podatkowych do wnioskodawcy jako pokwitowanie przyjęcia dokumentów. Podpis na wniosku jest stemplowany bezpośrednio po dostarczeniu dokumentów.- Pokwitowanie potwierdzające wniesienie opłaty skarbowej za rejestrację. Zapotrzebowanie na płatność można pobrać bezpośrednio w podatku lub w Internecie.

- Wniosek o "uproszczony" (USN) 2 egzemplarze (jeden pozostaje w podatku, drugi jest zwracany wnioskodawcy). Wypełniany jest tylko wtedy, gdy przedsiębiorca chce pracować w systemie uproszczonego opodatkowania. Można to zrobić później, ale dopiero od początku przyszłego roku. Jeśli nie prześlesz go w rejestracji lub w ciągu miesiąca po tym, będziesz potrzebować bardziej skomplikowanej księgowości i będziesz musiał zapłacić więcej podatków.

- Kopia paszportu (wszystkie jej strony).

Podczas wypełniania wniosku należy zachować ostrożność. Często powodem odmowy rejestracji są błędy lub poprawki we wniosku. Jeśli musisz ponownie przesłać dokumenty, będziesz musiał ponownie zapłacić opłatę za stan.Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top