Jak zarchiwizować plik

Archiwizacja to proces, w którym pliki źródłowe i foldery są kompresowane zgodnie z określonymi algorytmami programu archiwizującego. Tworzy to inny plik, już spakowany.Dlaczego warto archiwizować?

Archiwizacja plików i folderów użytkowników komputerów osobistych rozpoczęła się już w latach osiemdziesiątych XX wieku. W tym czasie dostępne zasoby do przechowywania danych były niewielkie, a dyski twarde mogły przechowywać 10, 20 i 40 megabajtów (MB) informacji. Dlatego wystąpił problem z przechowywaniem dużej ilości danych. Skompresowaliśmy (zarchiwizowaliśmy) dane.

Z upływem czasu moc komputerów rosła szybko. Stało się możliwe przechowywanie dużych ilości danych, ale także wymagania, więc dzisiaj archiwizacja pozostaje rzeczywistym procesem.

Cele archiwizacji

Można wyróżnić następujące cele archiwizacji plików:

  • Stworzenie archiwum informacyjnego.
  • Przechowywanie kopii zapasowych plików i folderów.
  • Przenoszenie dużych plików przez kanały komunikacyjne.

Rozważmy trzeci punkt. Często istnieje praktyczne zadanie, aby przesłać plik pocztą elektroniczną do przyjaciela, dołączając go do listu. Jeśli rozmiar pliku jest większy niż dopuszczalny rozmiar załączonych plików (zależy od usługi pocztowej, w której znajduje się skrzynka pocztowa), przesyłany plik może zostać skompresowany (skompresowany) i skompresowany, aby można go było dołączyć i przesłać. Kiedy otrzymasz taki plik, musisz rozpakować go i użyć już rozpakowanego pliku do zamierzonego celu. Chociaż dziś istnieją inne sposoby przesyłania dużego pliku - za pomocą usług plikowych lub serwerów ftp.

Schemat przesyłania pliku archiwum

Jak zarchiwizować plik

Instalowanie i konfigurowanie 7-ZipAby zarchiwizować plik, potrzebujesz programu archiwizującego.

Uruchom go (skrót startowy można znaleźć w "Start-> Programy") w imieniu administratora i otwórz ustawienia.

Okno ustawień otworzy się natychmiast w zakładce "System", która jest potrzebna. Kliknij przycisk "Wybierz wszystko" (wszystkie pola wyboru zostaną zaznaczone w stosunku do typów plików), a następnie kliknij "OK". Jest to konieczne, aby powiązać program 7-Zip ze wszystkimi możliwymi typami archiwów.

Jak zarchiwizować plik

Zamknij program 7-Zip.

Szybka archiwizacja z 7-Zip

Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, który chcesz zarchiwizować, i wybierz "7-Zip", podtytuł "Dodaj do". zip »(Dodaj do archiwum zip). Na podstawie wybranego pliku, folderu lub grupy obiektów zostanie utworzony skompresowany plik z rozszerzeniem zip w tym samym folderze, co oryginalny plik.

Jak zarchiwizować plik

Pliki archiwów zip są najbardziej rozpowszechnione, ale archiwizator 7-Zip ma swój własny skompresowany format danych - 7z. Dzięki wydajności kompresji często przewyższa rozpowszechniony suwak. Jednocześnie archiwum zip rozpakowuje się niemal wszędzie, a do formatu 7z potrzebny jest archiwizator obsługujący ten format kompresji.

Archiwizacja z hasłem i innymi parametrami w 7-Zip

Dla wynikowego archiwum można ustawić hasło do późniejszej dekompresji, poziom kompresji danych i maksymalny rozmiar archiwum, aby podzielić go na kilka części. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz zarchiwizować i wybierz "7-Zip", podmenu "Dodaj do archiwum. »(Dodaj do archiwum).

Jak zarchiwizować plik

Otworzy się okno Ustawienia kopii zapasowej. Można w nim określić nazwę tworzonego archiwum, rozmiar części archiwum, poziom kompresji i wypełnić pola "wprowadź hasło" i "powtórz hasło", aby wprowadzić hasło do rozpakowania archiwum.

Jak zarchiwizować plik

Zmień ustawienia domyślne nie jest konieczne, ustaw tylko to, czego potrzebujesz. Po kliknięciu przycisku zostanie utworzony plik archiwum.

Jak zarchiwizować plikPowiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top