Jak właściwie wychowywać i rozwijać dziecko

Jak właściwie wychowywać i rozwijać dziecko

Znajdziemy odpowiedź na to pytanie, badając metody wychowywania dzieci metodą Marii Montessori

Filozofia Marii Montessori

Pedagogika Montessori często określa się jako metodę, w której dziecko i jego osobowość znajdują się w centrum kąta. Montessori wierzyła w poczucie własnej wartości każdego dziecka, a zatem istnieją niewłaściwe porównania zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami. W szkole Montessori dzieci uczą się swobodnie, bez przymusu, zewnętrznej ingerencji i krytyki.Montessori był przekonany, że zarówno zachęta, jak i kara są szkodliwe dla wewnętrznej orientacji osoby i że ludzie powinni się uczyć, kierując się własną motywacją, przede wszystkim dlatego, że chęć uczestnictwa w życiu dorosłych jest organicznie związana z naturą dorastającej osoby. Dzieci uczą się najlepiej, gdy potrafią określić własny rytm i sposób uczenia się. Dlatego nauczyciele Montessori sugerują, że same dzieci radzą sobie z wyborem tempa, tematyki i konsolidacji badanego materiału.

Metoda opiera się na utrzymywaniu naturalnej radości dziecka z uczenia się. Według Montessori radość uczenia się jest jedną z głównych cech osoby w ogóle. Wspierając to uczucie i kierując nim w duchu szacunku, nauczyciel promuje rozwój spójnej i zrównoważonej osobowości. Dzieci, które uczą się we własnym rytmie i zgodnie z własnymi zainteresowaniami, zyskują wiarę w swoje umiejętności i uczą się tego, czego się nauczyły najbardziej efektywnie. Niezależność wspierają zadania z życia praktycznego (czyli te, które są bezpośrednio stosowane w codziennej praktyce).

Edukacja w Montessori w szkole zapewnia wiele możliwości pracy w grupach. Dzieci mogą wybrać, z kim chcą współpracować i na czym. Jednocześnie praca grupowa podkreśla osobowość ucznia jako "lidera" jego intelektualnego rozwoju.Dla Marii Montessori niezwykle ważne było umożliwienie dziecku rozwinięcia jego zmysłowej percepcji w przygotowanym środowisku, które spełnia jego potrzeby psychologiczne. Szczególnie ważne jest, aby wychowawcy i sami postrzegali samych siebie jako osoby uczące się, biorąc pod uwagę indywidualny rytm innych dzieci, starając się zrozumieć każde z nich. Na przykład: dziecko używa specjalnego materiału matematycznego, aby nie uczyć się matematyki, ale mierzyć lub budować z niego maszyny itp. W takim przypadku lider musi podjąć takie działania (jak inne dzieci).

Przygotowane środowisko. Jest to najważniejszy element pedagogii Montessori. Przygotowane środowisko daje dziecku możliwość stopniowego, stopniowego uwalniania się od opieki osoby dorosłej, do uniezależnienia się.

Warunki sprzyjające środowisku są proste: sprzęt musi odpowiadać wzrostowi i proporcjom dziecka; dzieci powinny mieć możliwość przestawiania stołów i krzeseł - mają prawo wyboru własnego miejsca na zajęcia. Samo przekształcenie krzeseł z miejsca na miejsce Montessori uważa za ćwiczenie rozwoju umiejętności motorycznych. W takim przypadku dzieci powinny nauczyć się jak najszybciej przestawiać obiekty, tak aby nie przeszkadzały innym.

Rola dorosłych. Od urodzenia dziecko szuka wolności i niezależności od dorosłych. Montessori opisuje ten proces jako biologiczną zasadę ludzkiego życia. Tak jak ciało dziecka rozwija swoje zdolności i zapewnia mu swobodę ruchów, duch dziecka jest pełen aspiracji do poznania i duchowej autonomii. W tym procesie dorosły może stać się sprzymierzeńcem dziecka i stworzyć dla niego otoczenie odpowiadające jego potrzebom i pragnieniu wiedzy.

Ponieważ fazy wrażliwości i percepcji u każdego dziecka są różne, program nauczania jest zbudowany według ściśle indywidualnej zasady. Nauczyciel ma technikę rozpoznawania faz wrażliwości i jest w stanie poprowadzić dziecko do działań, które aktywowałyby jego zainteresowanie. Jednak dziecko powinno mieć swobodę wyboru tego, z czym chce pracować.

Rola wychowawcy. Najważniejszą rzeczą dla wychowawcy, jak już wspomniano, nie jest ingerowanie w proces samorozwoju. Wymóg ten jest oparty na tezie, że rodzice nie są twórcami dziecka, dziecko jest mistrzem swojego rozwoju. Z tego wynika i całe zrozumienie edukacji, leżące u podstaw pedagogiki Montessori, - "pomoc w samorozwoju dziecka od momentu jego narodzin". W ten sposób formułuje jasne "nie" dla wszystkich energicznych jednostek, które chcą stworzyć ludzi na swój obraz i podobieństwo. Montessori spodziewa się, że dorosłe "wewnętrzne skupienie" doprowadzi do tego, że dorosły w komunikacji z dzieckiem nie myśli o sobie, ale o dziecku i jego przyszłości.Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top