Jak uzyskać płatność za przetwarzanie i odszkodowanie za niewykorzystane wakacje

Pracuję w firmie przez rok, w tym czasie byłem na wakacjach (16 dni), które mogłem zapewnić dopiero po 11 miesiącach pracy.

Przez cały czas miałem miesięczny nadmiar godzin, który pracodawca miał nadzieję "pokryć" mnie urlopem. Jednak teraz dowiaduję się, że do tej pory przetwarzanie nie zostało wyeliminowane i trwa dłużej niż 100 godzin.Pytanie brzmi: czy mogę zapłacić za przetwarzanie w przypadku zwolnienia, jeżeli okres sprawozdawczy przetwarzania w tym czasie się skończył, a pracodawca ograniczy jedynie miesięczne wynagrodzenie?

Jeśli nie, pisząc wniosek o zwolnienie, jak prawidłowo złożyć wniosek o wypłatę przetwarzania i odszkodowanie za niewykorzystane wakacje?

Mam nadzieję na twoją odpowiedź i pomoc.

Wiesz, zacznijmy od świąt. Urlop jest przyznawany zgodnie z harmonogramem wakacji Art. 2323 Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej. Dokument jest wiążący dla pracodawcy, z powodu jego nieobecności pracodawca ponosi odpowiedzialność administracyjną zgodnie z art. 5.27 Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej.

Zapytaj na piśmie, czy otrzymałeś certyfikat (wyciąg) z harmonogramu wakacji, kiedy planujesz wakacje. W jakim harmonogramie wakacji dokument jest obowiązkowy zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy punktu 123 Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej.

W wyjątkowych przypadkach, gdy udzielenie urlopu pracownikowi w bieżącym roku może niekorzystnie wpłynąć na normalny tok pracy organizacji, indywidualny przedsiębiorca, za zgodą pracownika, zezwala na przeniesienie urlopu na następny rok obrotowy. Jednocześnie urlop powinien zostać wykorzystany nie później niż 12 miesięcy po zakończeniu roku pracy, na który został przyznany (art. 124 kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej).

Za zgodą pracownika i pracodawcy roczny płatny urlop można podzielić na części. Jednocześnie co najmniej jedna z części tego urlopu musi wynosić co najmniej 14 dni kalendarzowych (art. 125 RF Lab Code).

Ogólnie rzecz biorąc, przeniesienie urlopu, podział urlopu na części tylko za pisemną zgodą pracownika.

- za pośrednictwem sekretariatu, działu personalnego organizacji, aby na drugim egzemplarzu otrzymywano numer przychodzący oraz notatkę urzędnika o przyjęciu tego wniosku;

- listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i listą załączników;

- za pośrednictwem firmy kurierskiej;

Przetwarzanie, a nie finalizacja.

Zgodnie z artykułem 99 Kodeksu pracy czas pracy w nadgodzinach nie powinien przekraczać 4 godzin dla każdego pracownika przez dwa kolejne dni i 120 godzin rocznie.

Jeśli pracodawca dostarcza "białe" arkusze czasu pracy, w jaki sposób udowodnisz swój recykling. Zwykle jest to problem, pracownicy nie mogą tego udowodnić.

Ale wtedy, jeśli pracujesz w godzinach nadliczbowych, a następnie poprosić o to, aby być zamawiane (chociaż 99 kp nie jest podana, wystarczy zgłoszenie pracownika za zgodą), ale jeśli wniosek o wydanie zezwolenia mogą być zniszczone, a następnie wziąć odpis postanowienia biegłego w dłoniach , a następnie zażądać również poświadczonej kopii arkusza czasu dla miesiąca, w którym pracowałeś w nadgodzinach.

I napisałeś, że masz okres rozliczeniowy, wyciągam wnioski, masz rachunek sumacyjny z artykułu 104 RF, a nadgodziny muszą być opłacone na koniec okresu księgowego.

Ogólnie rzecz biorąc, zebrane dowody, a następnie zapłacić za te 100 godzin na żądanie, w przeciwnym razie, pokaże "białe" arkusze ocen, a nawet sąd będzie po stronie pracodawcy.

Jeśli dobrze rozumiem, to pod koniec okresu rozliczeniowego muszę zapłacić za całość przetwarzania i za to mogę prześledzić płatne arkusze.

Nie bardzo rozumiem, co „białe” i „czarne” raportu karty, ale powiem, że jeśli moja stopa 165 godzin miesięcznie, a ja pracuję 210, a następnie dodatkowo 45 zapłaciłem w tym samym miesiącu (jak płac godzinowych ), ale w jednym rozmiarze. Okazuje się, że te 100 godzin - tyle czasu, że zapłacono mi, ale nie w podwójnej wielkości? A w takim przypadku moje wymagania wobec pracodawcy powinny być takie same?"Czarne" i "Białe" arkusze czasu, to jest, jeśli masz czarno-biały.

Wszystko zależy od tego, co jest wskazane w umowie o pracę i co otrzymujesz w wyniku, i jak, jeśli jedna część jest przez bank, a druga część jest w kopercie, a następnie "szara".

Przetwarzanie nie może być zatem pokazywane na zasadzie "białej" i dlatego nie będzie widoczne w arkuszach kalkulacyjnych, a także w arkuszach czasu.

Sam wskazałeś, że masz okres rozliczeniowy, co oznacza skróconą ewidencję czasu pracy.

Ale jeśli sn „szary”, oznacza to, że trzeba udowodnić, że masz te dodatkowe godziny, w przeciwnym razie pracodawca zapewni grafików, gdzie pracujesz poza normalnymi godzinami dla okresu obrachunkowego, a nie można udowodnić, że pracować więcej.

Ogólnie, czy masz wynagrodzenie, które jest wskazane w TD i co ci odpowiada?

Żądaj od pracowniczego arkusza czasu kopii kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, arkuszy płac dla całego okresu, który przetworzyłeś, tutaj dowiesz się, biały lub czarno-biały (szary), jeśli nie wiesz na pewno.

I, oczywiście, nie masz prawa do zmniejszenia czasu pracy, więc płacisz mniej, musisz wyliczyć stawkę zegara, to twoje prawo, chyba że złożyłeś podanie o pracę w niepełnym wymiarze godzin.

A pracodawca ma prawo do ustalenia z własnej inicjatywy niepełnego czasu pracy zgodnie z art. 74 LC RF, jeżeli istnieją ku temu powody, powiadamiając o tym nie później niż dwa miesiące.

A jeśli odmawiasz pracy w warunkach pracy w niepełnym wymiarze godzin, umowa o pracę zostaje rozwiązana zgodnie z klauzulą ​​2 części 1 artykułu 81 LC RF, zmniejszając liczbę pracowników. W takim przypadku pracownik otrzymuje odpowiednie gwarancje i odszkodowania z art. 178 RF Lab.

A jeśli pracodawca nielegalnie wyznaczy ci czas pracy, który jest krótszy niż normalny czas pracy na komputerze, musisz zapłacić zgodnie z artykułem 155 TC RF twoje średnie zarobki.

Victoria, pensja jest całkowicie biała, co jest wskazane w arkuszach wypłat (wynagrodzenie, premia, premia minus podatek 13%), otrzymuję i po fakcie. Czy to oznacza, że ​​na koniec okresu rozliczeniowego pracodawca zapłaci za całość przetwarzania?

Tak, na koniec okresu rozliczeniowego jest on zobowiązany do zapłaty za całość przetwarzania. Ale sam powiedziałeś, że pracodawca robi teraz wszystko, co oznacza mniej godzin pracy, widocznie, że w okresie rozliczeniowym to przetwarzanie nie było.

Wiesz, nadal zalecam, abyś poprosił o kopię dla każdego miesiąca, która zawiera kopię karty czasu, z której zostanie dokonana płatność, aby zrozumieć, w jaki sposób twój czas pracy jest wskazany na karcie zgłoszenia, niezależnie od tego, czy odpowiada on rzeczywistości.

Ale jeśli "biały", to widocznie, ponieważ Przetwarzanie jest duże, pracodawca dostosowuje liczbę godzin pracy co miesiąc, aby upewnić się, że na koniec okresu księgowego to przetwarzanie nie było lub było tak małe, jak to tylko możliwe.

Sprawdź, w jaki sposób będziesz obliczany dla okresu obrachunkowego. Sprawdź uzgodnienie z arkuszami czasu, myślisz, że są one również tylko "białe".

Wiktorii, dziękuję bardzo za twoje odpowiedzi i udział! Naprawdę mi pomogłeś! Dziękuję

Jeżeli za zgodą stron z pracodawcą zdecydowałeś się na pracę w niepełnym wymiarze godzin, artykuł 93 RF Lab, wówczas wada jest legalna, wynagrodzenie za czas proporcjonalnej pracy.

A teraz o zwolnieniu.

Wiesz, jeśli zapłacisz odszkodowanie za niewykorzystane wakacje w czasie zwolnienia, musisz zapłacić za cały okres pracy pracodawcy sztuki. 127 TC RF:

Następnie, w celu przetworzenia, najpierw zrozum, zarabiaj, a następnie odejdź, inaczej, w sądzie będzie trudniej udowodnić, a podczas pracy możesz zbierać dowody. I po zwolnieniu w sądzie może stosować okres przedawnienia.

Nie przegap terminu na złożenie wniosku do sądu Art. 392 LC RF

Pracownik ma prawo wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie indywidualnego sporu zbiorowego w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym nauczył się lub powinien był dowiedzieć się o naruszeniu jego prawa.

Kiedy zdecydujesz się rzucić, zrób to dobrze:

/ document / 13747 Jak wyjść z własnej woli

Załączam przykładową aplikację.

W twoim przypadku, gdy pracodawca naruszył przepisy prawa pracy w stosunku do ciebie, jeśli prawidłowo napiszesz podanie o zwolnienie, wtedy "wypracujesz" na dwa tygodnie (jak to nazywaliśmy) nie będziesz potrzebować.


Czy masz jakieś pytania? Zapytaj, odpowiedź nastąpi natychmiast!

Jak uzyskać płatność za przetwarzanie i odszkodowanie za niewykorzystane wakacje

Menedżer ds. Zasobów ludzkich

Ogólne doświadczenie od ponad 10 lat 1. Prowadzę audyty personalne, wprowadzam zapisy dotyczące personelu od "zera", opracowuję regulaminy, opisy stanowisk pracy i inne lokalne przepisy. 2. Rozwiązuję sytuacje konfliktowe, mogę przekonać, znaleźć kompromis. 3. Doskonała znajomość LC RF i praktyki sądowej. 4.

5 problemów 9085 decyzji 6538Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top