Jak przeliterować słowo - podrozhat - lub - naśladować

Czasowniki "naśladować" i "podrozhat" są zupełnie innymi słowami, nie tylko w sensie semantycznym (w znaczeniu leksykalnym), ale także są inaczej uformowane. W tym przypadku każde słowo ma pisownię w katalogu głównym.„Naśladujcie” (jedna z wartości - „grać czyjeś działania”) - wywołuje słowo dla wszystkich innych pokrewnych słów z korzeniem „podrazha-”, przynajmniej w słowniku słowotwórstwo Tikhonov danej takiej derywacyjnej gnieździe:

W korzeniu znajduje się samogłoska nieakcentowana, której zapis w SRY nie może być sprawdzony, ponieważ znaczenie słów "draznit" i "imitates" zostało rozproszone. W związku z tym niesprawdzalna spółgłoska "a" jest po prostu pamiętać (w odniesieniu do etymologii).„Naśladujcie” (jeden znaczeń słownikowych - „testowanie drżenie”) - powstaje platformówki sposób czasownika „shake”, w którym naprężenie, stres samogłoska łatwo zweryfikować: wytrząsaniem.

System wybrał tę odpowiedź jako najlepszą

Naśladować czy naśladować? Bardzo ciekawe pytanie: te bezokolicznikowe czasowniki są w rzeczywistości pełnymi homonimami, ale wyrażają całkowicie przeciwstawne znaczenia. Naśladować - korzeń tego słowa -drozh-, fleksyjne - drżenie, drżenie, gdy dana osoba jest drżenie z zimna, czy doświadczenia, a czasem ze strachu. Testowana samogłoska dla nieakcentowanego -o-w słowie głównym - drOzh-.

Naśladować - od imitacji słowo, czyli starać się być jak każdy z idealnych bohaterów lub dostrzec kogoś sposób jej prowadzenia, rozmowy i tak dalee.Proverit tutaj nieakcentowane samogłoski jest zupełnie niemożliwe, słowo słownika języka rosyjskiego.

"Podorzhat" i "imitować" - dwa różne słowa, które mają różne znaczenia. Słowo "Shake" powstaje ze słowa "Shiver", "drży". Przykładowe zdanie: "Łatwo się ubieraliśmy, a ulica była chłodna, więc musieliśmy podrozhat z zimna".Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top