Jak porzucić ojcostwo przez sąd!

Ustawodawstwo rodzinne w Federacji Rosyjskiej określa, że ​​ojcem dziecka jest mąż kobiety, która urodziła dziecko, jeśli jest ono w związku małżeńskim lub oddzielone ponad 300 dni temu. Macierzyństwo kobiety zależy od dokumentacji medycznej, która świadczy o narodzinach dziecka. Niepowodzenie ojca od dziecka nie jest rzadkością w Rosji. SK przewiduje nie tylko opcje automatycznego ojcostwa ze względu na związki małżeńskie, ale także ścieżkę sądową (art. 49 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej).Jak porzucić ojcostwo przez sąd!

Podstawy odmowy

Powody, które skłoniły mężczyznę do porzucenia dziecka, są różne i indywidualne. Często decyzja o odmowie jest spowodowana niechęcią do alimentów lub faktem niewierności kobiety i obecności uzasadnionych wątpliwości w jej własnym ojcostwie.

Ustawodawca przewidział jedną opcję, jak złożyć odmowę - w postępowaniu sądowym. Warunki zgłoszenia roszczenia:

 1. Dowód oszustwa przez matkę.
 2. Nieznajomość faktu, że dziecko nie jest jego.
 3. Zgoda na adopcję.

Nie będą akceptować pozwu, jeżeli w momencie rejestracji dziecka powód wiedział, że nie ma żadnego pokrewieństwa z dzieckiem. Przypomnijmy, że rejestracja odbywa się na wniosek matki lub ojca, jeśli są małżeństwem. Za obopólną zgodą na podstawie ogólnego oświadczenia matki i ojca, jeżeli oficjalnie nie ożenił się. Podpisując formularz, wiedząc, że nie jest to konieczne dla ojca, mężczyzna wyraża zgodę na zapisanie go przez ojca.

Jedyną opcją porzucenia ojcostwa w sytuacji, gdy mężczyzna wiedział, że nie jest, lub kiedy dziecko naprawdę jest jego - do wyrażenia zgody na przeniesienie praw na inną osobę. Procedura przenoszenia praw ojca oznacza zgodę na adopcję. Ta dobrowolna odmowa ojcostwa regulowana jest zasadami adopcji.

Przeniesienie praw w przypadku adopcji

Kolejność odmowy w ramach umowy:

 1. Przygotowanie i pisemna zgoda (próbka) do przyjęcia.
 2. Notarialność zgłoszenia.
 3. Zwróć się do sądu o pozbawienie praw.
 4. Odwołanie do sądu celem przyjęcia.
 5. Rejestracja nowych informacji w urzędzie stanu cywilnego.

Pozew o pozbawienie praw może być połączony z roszczeniem o przysposobienie. Wnioskodawcą z pierwszego roszczenia jest matka, z drugiej strony - przysposabiający. Pakiet dokumentów przesłanych do sądu obejmuje:

 • roszczenie;
 • zgoda ojca;
 • zgoda matki na adopcję;
 • akt urodzenia;
 • zaświadczenie o małżeństwie;
 • cechy;
 • wniosek o zwolnienie z cła.

Przy składaniu wniosku o adopcję opłata nie jest pobierana (art. 333 36 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej). Ale aby zarejestrować decyzję sądu w urzędzie stanu cywilnego, trzeba zapłacić - 350 rubli.Jak napisać umowę

Jak porzucić ojcostwo przez sąd!
Dokument jest sporządzany osobiście przez ojca dziecka. Podpis musi być poświadczony w Kancelarii notarialnej. W formie nagłówka znajdują się odbiorcy: sąd, urząd opiekuńczy, urząd stanu cywilnego.

Wymagające ojcostwo

Możesz ubiegać się o ojcostwo w Rosji, składając wniosek do sądu. Prawo do odwołania przysługuje:

 • ojciec wskazany w dokumentach;
 • przyszły ojciec;
 • matka;
 • zdolne dziecko;
 • opiekun.

Można podjąć decyzję o odmowie ustalenia ojcostwa:

 • jeżeli w momencie rejestracji wiadomo, kim jest ojciec;
 • jeśli istnieje zgoda na wykorzystanie nasienia dawcy.

Decyzja o odmowie może zostać zakwestionowana, jeśli udowodniono fakt oszustwa ze strony kobiety. W praktyce sądowej jest kilka takich przypadków odmowy odmowy, ponieważ odmowa rozpatrzenia opiera się na potwierdzeniu, że mężczyzna świadomie zgodził się być ojcem pewnego dziecka.

Dowody kwestionowania ojcostwa w sądzie mają zastosowanie do tych, które potwierdzają niemożność, by mężczyzna był ojcem. Alternatywnie możesz użyć:

 • raport medyczny na temat niepłodności;
 • faktyczna nieobecność przy poczęciu;
 • potwierdzenie intymnego związku kobiety z drugim;
 • wyniki badań genetycznych.

W ramach tego procesu przydzielany jest test DNA, aby zidentyfikować pokrewną relację, nawet jeśli już zostało to zrobione wcześniej. Jeżeli strona deklaruje odmowę przeprowadzenia badania, wówczas badanie materiału genetycznego odbywa się przymusowo na podstawie decyzji sądu.

Jak ubiegać się o ojcostwo

Po zakończeniu procesu sądowego w celu zaskarżenia lub przeniesienia praw rodzicielskich przez adopcję, konieczne jest zarejestrowanie ojcostwa nowego papieża w urzędzie stanu cywilnego. Rejestracja zmiany w rejestrze rejestracyjnym nie różni się radykalnie od początkowej rejestracji. Podstawą do dokonania korekt będzie oświadczenie rodziców i decyzja sądu. Za rejestrację pobierana jest opłata - 350 rubli bez względu na przyczynę (ustanowienie lub zakwestionowanie ojcostwa, a także adopcja).

Kwestia finansowa

Obowiązki żywieniowe często powodują niechęć mężczyzn do rozpoznawania swoich dzieci. Jednak odmowa ojcostwa w celu nie płacenia alimentów na mocy prawa jest nie do przyjęcia. KK Federacji Rosyjskiej wskazuje, że zobowiązania alimentacyjne taty są zachowane, podczas gdy dane ojca są wskazane w akcie urodzenia. W pozbawieniu praw rodzicielskich nie obejmuje pozbawienia obowiązku, to znaczy, mężczyzna traci swoje prawa, ale nadal wykonuje obowiązki.

Uzasadnione sposoby zniesienia konieczności płacenia alimentów: uznanie braku pokrewieństwa z dzieckiem lub przeniesienie do adopcji. Od czasu przyjęcia orzeczenia sądowego w sprawie adopcji były ojciec przestał być zobowiązany do wspierania dziecka. Teraz ten dług jest przypisany nowemu papieżowi.

Jeżeli jednak zaprzeczenie ojcostwa zakończy się wydaniem uchwały o braku pokrewieństwa, zobowiązania finansowe również wygasną. Rosjanie nie powinni płacić za "obce" dzieci. Wyjątek: adopcja, narodziny dziecka od matki zastępczej, wykorzystanie materiału dawcy. Okoliczności te zawsze potwierdzają pisemna zgoda ojca na odpowiedzialność za opiekę i edukację nie jego biologicznego dziecka.

Sprawy sądowe dotyczące ustalenia lub kwestionowania ojcostwa często wiążą się ze złożoną sytuacją psychologiczną między rodzicami dziecka. W tak delikatnych kwestiach często niezbędnym jest udział przedstawiciela (prawnika). Przecież w grze sądowej rolą nie są emocje, ale fakty i dowody. Niezbędny jest świeży "zimny" obraz sytuacji prawnika. Zadawaj pytania!

Uwaga, proszę! Informacje w tym artykule mogą stać się przestarzałe! Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo postępować w swojej sytuacji, zadaj naszemu prawnikowi pytanie, to nic nie kosztuje!Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top