Jak wynająć mieszkanie do wynajęcia poprawnie rekomendacji pośrednicy w handlu nieruchomościami

Mając "dodatkową" przestrzeń życiową, wielu chciałoby jej użyć jako dodatkowego źródła dochodu. Jednak nie wszyscy wiedzą, jak prawidłowo wynająć mieszkanie, aby nie wpaść w oszustów.Określanie wartości

 • dzielnica, w której znajduje się mieszkanie;
 • wymiary i stan techniczny przestrzeni życiowej.

Konieczna jest ocena stanu Twojego mieszkania pod kątem przyszłego najemcy:

 • jak czysty i przytulny;
 • Czy okablowanie jest prawidłowe?
 • Czy mieszkanie się poddało wcześniej;
 • Nie przeciekaj kanalizacji w pokoju, który jest przekazywany.

Wymagane dokumenty

Jak poprawnie wynająć mieszkanie? Wynajęcie mieszkania w sposób oficjalny przysługuje tylko właścicielowi lub osobie, która ma pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu na wniosek właściciela, poświadczony przez notariusza. W przypadkach, gdy przestrzeń życiowa należy do państwa, zgodnie z prawem, wypuszczenie jej jest możliwe tylko za zgodą gminy. Najemca może żądać dokumentów dotyczących nieruchomości, aby upewnić się co do ich autentyczności. Pokazywanie w żadnym wypadku nie może być dane.

Jak wynająć mieszkanie do wynajęcia poprawnie rekomendacji pośrednicy w handlu nieruchomościami

W obecności kilku właścicieli musi istnieć ich zgoda na dzierżawę, poświadczona przez notariusza. Podobny dokument jest również potrzebny przy wynajmowaniu pokoju we wspólnym mieszkaniu.

Tylko jeśli wszystkie te warunki zostaną spełnione, umowa najmu, jeżeli jej okres obowiązywania przekracza jeden rok, otrzyma rejestrację w rosreestr. Jeżeli w hipotece znajdują się mieszkania, pojawia się pytanie, jak legalnie wynająć mieszkanie, aby uniknąć grzywny? W tym celu konieczne jest uzyskanie zgody banku na dzierżawę.

Wyszukaj najemcę

Gdyby była osoba gotowa wynająć mieszkanie. Konieczne jest zawarcie z nim umowy o wynajęcie domu. Jest to potrzebne obu stronom, aby chronić swoje prawa w przypadku kontrowersyjnych problemów. Wielu nie widzi potrzeby takiego dokumentu. Jednak naiwność i analfabetyzm prawny mogą powodować nieprzyjemne konsekwencje.

Najemca może wyprowadzić się z mieszkania bez płacenia za niego. Może też w nim żyć, odmawiając zapłaty. Niektórzy pozbawieni skrupułów lokatorzy wynajmują mieszkanie, a następnie przekazują je kilku osobom, które przyjechały do ​​pracy. Jak właściwie wynająć mieszkanie najemcom, aby się ubezpieczyć przed takimi ludźmi? W takich przypadkach umowa potwierdzi fakt najmu, umożliwiając przez sąd eksmisję oszusta lub odebranie pieniędzy od niego.

Przygotowanie umowy o wynajęcie domu

Umowa musi zostać sporządzona prawidłowo. Konieczne jest wydrukowanie go w dwóch kopiach. Jeśli dokument jest umową na wynajem mieszkania, możesz wypełnić go ręcznie. Jeżeli przewiduje się zawarcie umowy dzierżawy z osobą prawną, może ją zgłosić pełnoetatowy pracownik firmy dzierżawcy. Dokument powinien określać:

 • rekwizycje stron, pomiędzy którymi zostanie zawarta umowa;
 • jeśli inne osoby wchodzą do mieszkania, należy również podać ich dane paszportowe;
 • konieczne jest określenie wszystkich praw i obowiązków stron w zakresie płatności za usługi komunalne, opłat za wynajem, utrzymywania czystości w pomieszczeniach, stosunków z sąsiadami itp .;
 • konieczne jest określenie w dokumencie warunków jego wcześniejszego rozwiązania;
 • powinien również określić możliwość i czas wizyty właściciela apartamentu w celu przeprowadzenia inspekcji;
 • oba podpisy muszą być podpisane przez strony.

Istnieją również następujące funkcje.

 • Zgodnie z prawem, jeżeli umowa najmu zawierana jest na okres do jednego roku, nie powinna być rejestrowana nigdzie indziej.
 • Umowa o pracę nie wymaga obowiązkowej rejestracji.
 • Lepiej jednak zawrzeć umowę na nie więcej niż 11 miesięcy. W obecnym prawodawstwie nadal istnieją przepisy dotyczące zasad wynajmu mieszkań. Według nich lokator, który mieszkał w mieszkaniu dłużej niż 11 miesięcy, miał prawo zamieszkiwać w nim jeszcze dalej, pomimo rozwiązania umowy.


Jak wynająć mieszkanie do wynajęcia poprawnie rekomendacji pośrednicy w handlu nieruchomościami

Akceptacja - przeniesienie aktu

Następnym niezbędnym dokumentem będzie akt przeniesienia przyjęcia. Musi być również sporządzony w dwóch egzemplarzach. Jest podpisany przez właściciela i najemcę. Ustawa wyszczególnia meble i sprzęt gospodarstwa domowego w magazynie, ich stan. Osobno, niektóre uszkodzenia są odnotowywane, aby nie były oskarżane o wynajem mieszkania.

Po rejestracji i podpisaniu podstawowych dokumentów lokator przekazuje pieniądze na miesiąc lub kilka miesięcy w zależności od tego, co jest zapisane w umowie, aw zamian otrzymuje klucze z mieszkania. Otrzymywane są pokwitowania potwierdzające te działania. Wskazują dane paszportowe stron, datę i kwotę słownie.

 • Najemca nadal ma pokwitowanie w tym, że płacił czynsz przez pewien okres.
 • Wynajmujący otrzymuje kwit w tym, że przekazał klucze.

Aby zabezpieczyć się przed prawdopodobnym ryzykiem, możesz wziąć zastaw. Zwykle jego rozmiar jest równy kosztowi miesięcznej dzierżawy. Jest to ubezpieczenie ostatniego miesiąca płatności, jeśli nagle najemca zniknie przed upływem terminu.

Zgodność z umowami

Aby uniknąć grzywny, należy zapewnić najemcy tymczasową rejestrację na czas trwania umowy. Jeśli jest dostępna, wskazana miara nie zagraża właścicielowi mieszkania.

Okresowo musisz monitorować lokatora mieszkania. Oczywiście nie należy tego robić zbyt często, ale od czasu do czasu konieczna jest weryfikacja. Możesz go wydać w dniu wynajęcia, przychodząc raz w miesiącu. Po wynajęciu mieszkania do wynajęcia osobie, powinieneś ostrzec z wyprzedzeniem o wizycie, bez zastraszania lokatorów przez nieoczekiwaną wizytę. Możesz dowiedzieć się o życiu nieznajomych od sąsiadów.

Musimy postarać się spełnić wszystkie warunki umowy. Nie możesz podnieść czynszu w tym okresie lub przedwcześnie wyeksmitować lokatora, jeśli on ze swej strony nie naruszył żadnego ważnego punktu. Jeśli istniała pilna potrzeba rozwiązania umowy, musisz znaleźć inne miejsce dla lokatorów.

Jeżeli umowa o pracę nie określa terminu jej ważności, wówczas można ją wypowiedzieć, ostrzegając najemców o niej przez trzy miesiące. W przeciwnym razie jest to niemożliwe. Po upływie terminu umowa o pracę może zostać przedłużona poprzez sporządzenie aktu przedłużającego. Możesz w nim opuścić stare aranżacje lub ustalić nowe warunki życia i płatności.

Jak wynająć mieszkanie do wynajęcia poprawnie rekomendacji pośrednicy w handlu nieruchomościami

Obowiązek płacenia podatków

Podatek jest płacony raz w roku wraz z dostarczeniem deklaracji potwierdzającej otrzymanie tego dochodu. W przypadku braku zapłaty zagrożona jest grzywna w wysokości 20-40% kwoty zysku.

Jeśli właściciel nie jest obywatelem Federacji Rosyjskiej i nie przebywać w kraju dłużej niż 183 dni, jest on zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości 30% przychodu. Taką samą opłatę powinien uiścić obywatel Rosji mieszkający w innym kraju.

Uproszczony system

Istnieje inna opcja. Wymaga rejestracji jako indywidualny przedsiębiorca, który korzysta z uproszczonego systemu podatkowego. Przewiduje on wypłatę jedynie 6% kwoty dochodu lub 15% kwoty zysku. Jeśli dana osoba jest właścicielem kilku mieszkań i je oddaje, musi koniecznie zarejestrować adres IP.

Korzystanie z uproszczonego systemu podatkowego jest wygodnym sposobem na samodzielne wynajęcie mieszkania i znaczne zaoszczędzenie pieniędzy. Zaliczki, które muszą być liczone co kwartał, są naliczane, a do końca roku sprawozdawczego ich kwota będzie równa naliczonemu podatkowi z czynszu za dany rok.

Jeśli wynajmujący wpłaca składki do FIU i FSS, kwota podatku zostanie zmniejszona o tę kwotę. Do celów rachunkowości podatkowej musisz także zachować księgę dochodów i wydatków.

Nabycie patentu

Inną opcją, która pozwala zaoszczędzić pieniądze, jest zakup patentu na wynajem mieszkań. Ta metoda wymaga również rejestracji jako adresu IP. Aby obliczyć roczną kwotę wpływów podatkowych z szacowanego dochodu za dany rok. Jest ustanowiony przez prawo. Kwota podatku wynosi 6% rocznego dochodu.

Patent można kupić przez kilka miesięcy. Inną opcją jest kupienie go przez cały rok. Patent zakupiony na okres sześciu miesięcy i do roku pozwala na płacenie podatku etapami:

 • trzecia część całej kwoty jest wypłacana nie później niż 25 dni po nabyciu patentu;
 • Pozostałą część można wypłacić na miesiąc przed końcem okresu podatkowego.

Po przestudiowaniu wszystkich sposobów, jak prawidłowo wynająć mieszkanie, możesz ubezpieczyć się od wielu niespodzianek zarówno od organów podatkowych, jak i od wszelkiego rodzaju oszustów.Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top