Jak stworzyć program do wypełniania formularzy - programowanie vba (biuro)

Tworzenie programów VBA

Płacąc za czesne, uczeń wpłaca pieniądze do kasy, gdzie księgowy wypełnia pokwitowanie zapłaty. Zautomatyzuj ręczną pracę księgowego, tworząc formularz wypełniający kartę płatniczą, którą można wysłać do druku, jeśli to konieczne.Szablon i interfejs aplikacji

Jako interfejs najpierw rozważ najprostszą formę aplikacji, która spełnia warunki zadania i zawiera odpowiednie pola wprowadzania tekstu i przyciski robocze.

Formularz w stanie roboczym

Następnie zastanów się, jak zautomatyzować drukowanie paragonów na naukę.

Zacznijmy od opracowania pustego standardowego dokumentu (drukowanego). Formularz ten można sporządzić na podstawie szablonu z polami tekstowymi, w których będą rejestrowane zmieniające się informacje. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenia: Plik + Nowy. W prawej części okna nowego dokumentu wybierz Szablony i hiperłącze Na moim komputerze. Następnie pojawi się okno dialogowe Szablony, w którym należy wybrać ikonę Nowy dokument na zakładce Ogólne i wybrać przycisk opcji Szablon w polu Utwórz.

Włącz pasek narzędzi Formularze (Widok + Paski narzędzi + Kształty). Do dalszej pracy potrzebny jest tylko jeden element tego panelu - pole tekstowe, które umożliwia utworzenie pola zmiany w formularzu (według kodu lub przez użytkownika). Po wybraniu miejsca w dokumencie programu Word dla lokalizacji odpowiedniego pola i umieszczeniu na nim elementu Field, można uzyskać wymagany formularz. Aby rozwinąć pole, umieść w nim kursor i naciśnij kilkakrotnie klawisz Tab. Aby podkreślić pole, zaznacz je jako tekst i zastosuj do niego podkreślenie.

Okno dialogowe Szablony

Utwórz szablon dokumentu.

Szablon dokumentu Word, do którego mają zostać wydrukowane dane

W niektórych polach (pola są podświetlone na szarym tle), możesz wprowadzić wartości domyślne. Domyślną wartość ustawia się za pomocą okna dialogowego Właściwości, które można wyświetlić w następujący sposób:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na wymaganym polu tekstowym;
  • w pojawiającym się menu kontekstowym wybierz Właściwości;
  • określ wartość domyślną.


Wartości domyślne pozwalają na zmianę tylko tych danych, które muszą być zmieniane nieczęsto. Na przykład opłaty za studia są w zasadzie takie same - 1500 rubli. więc wartość tego pola nie zmieni się bardzo często.

Ustawianie parametrów pola tekstowego "sum_opl"

Rozważ inne niezbędne elementy okna roboczego "Opcje pola tekstowego". Pole Type określa typ wartości, jaką można umieścić w polu. Możesz wypełnić pole Maksymalna długość, chociaż najważniejsze dla dalszego wykorzystania kodu VBA jest pole Zakładki. Wartość tego pola będzie służyć jako etykieta, w której należy umieścić kursor, zanim kolejna informacja zostanie umieszczona w dokumencie. Dlatego po zdefiniowaniu wszystkich niezbędnych pól należy określić znaczące etykiety dla każdego z nich. Dla formy dokumentu Word określamy (w serii) takie etykiety:

Nazwisko - nazwisko studenta;

Imię i nazwisko - imię i nazwisko ucznia;

Patronimiczny - patronimiczny ze studenta;

Grupa - nazwa grupy;

Month_op - nazwa miesiąca, za który dokonywana jest płatność;

Summa_opl to zdeponowana kwota;

ФИО_бух - nazwisko księgowego;

Date_opt - data płatności.

Po zakończeniu opracowywania formularza dokumentu zapisz go pod nazwą Płatność za studia w katalogu Templates.

Utwórz moduł Drukuj dla szablonu dokumentu

Lista zawiera kod procedury drukowania formularza pokwitowania płatności, procedur towarzyszących i debugowania.

Listing (wpisz w module 1 czesnego projektu)

// zmienne formularza wniosku

PublicFam1 As String

Nazwa publiczna1 jako ciąg

Public Patronymic1 As String

Grupy publiczne1 Jako ciąg

Miesiąc publiczny jako ciąg

Kwota publiczna jako ciąg

Public Boo As String

Data publiczna jako ciąg

// tworzą zmienne zmiennych szablonu

Nazwisko publiczne jako ciąg

Nazwa publiczna As String

Public Patronymic As String

Grupa publiczna jako ciąg

Public Month_Open As String

Publiczny Sum_Post jako ciąg

Public fio_buh As String

Public Data_Open As String

Dim book (8) As String

Dim dataMas (8) As String

Dim i As Integer

Sub Print () "procedura drukowania pustego

// Wprowadź informacje do tablic bookmarmas, datamas

// wypełnienie pól potwierdzenia:

// Aby faktycznie wydrukować dokument, używana jest metoda PrintOut obiektu Application

W związku z różnicą między zmiennymi otrzymanymi i przesłanymi do druku, zadeklarujemy jako zmienne publiczne dwóch typów: aplikacje otrzymane przez część interfejsu i wydrukowane w postaci szablonu.

Zauważ, że tutaj wszystkie dane są typu String. Takie dane jednopunktowe umożliwiają zapisanie ich w polach formularzy w cyklu zawierającym tylko dwóch operatorów.

Tworzenie przycisków formularzy aplikacji dla formularzy wniosków

Działanie przycisku Pomoc polega na wczytaniu wprowadzonych informacji do pól tekstowych formularza wniosku, przekazaniu ich wartości do zmiennych formularza szablonu dokumentu, a następnie wyprowadzeniu informacji do szablonu dokumentu.

Private Sub CommandButton1_Click ()Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top