Jak samemu uzyskać biogaz

Obecnie wiele osób ma pytania dotyczące tego, jak oszczędzać pieniądze i co. Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, jest zmniejszenie kosztów źródeł energii. Wiadomo, że energia elektryczna, wykorzystanie gazu przemysłowego w życiu codziennym i wiele innych rzeczy pojawiły się nie tak dawno temu we współczesnym społeczeństwie. Nie oznacza to, że ludzie marzną lub jedzą surowe jedzenie. Nawet w starożytnych Chinach ludzie używali gazu, który przez wiele lat był zapomniany w związku z pojawieniem się dogodniejszych źródeł ciepła. Obecnie wykorzystanie tego "zapomnianego" surowca na potrzeby człowieka zaczęło się wznawiać.Jest to częściowo spowodowane:

- pojawienie się niezawodnych środków, które umożliwiają zbieranie i magazynowanie gazu;

- szeroki wybór rur do odbioru gazu do konsumenta;

- bardziej racjonalna metoda pozyskiwania biogazu;

- wzrost kosztów energii.

Jak samemu uzyskać biogaz

Co oznacza produkcja biogazu? W procesie wychwytywania lub fermentacji jakiejkolwiek substancji organicznej bez dostępu do powietrza wydziela się gazowy produkt. Obecność, zwłaszcza na obszarach wiejskich, dużej ilości obornika, różnych odpadów organicznych, szczyty roślin, przyczynia się do tego, że coraz więcej osób chce produkować biogaz własnymi rękami. Zwykle wszystkie te odpady są ułożone w zagłębienia do kompostowania i po pewnym czasie są używane jako nawozy organiczne. Wielu zaczęło rozumieć, że gaz, który wydziela produkty podczas gnicia, może być wykorzystywany do własnych celów.

Biogaz to 55-70% metanu i 28- 43% dwutlenku węgla, bardzo mały procent innych zanieczyszczeń. Do rozkładu odpadów wymagana jest obecność pewnych bakterii, które powstają pod wpływem ciepła. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta fermentacja odpadów, więc pierwsze biogazownie były w krajach, w których było ciepło. Obecność dużej liczby substancji, które zabijają bakterie w nowoczesnych detergentach, negatywnie wpływa na produkcję gazu.Jak samemu uzyskać biogaz

Podsumowując, możemy stwierdzić: biogaz można uzyskać przy użyciu odpadów z gospodarstw domowych i obecności określonej temperatury fermentacji. Ponadto należy zauważyć, że zawartość zbiornika, w którym znajduje się mieszanka organiczna, powinna być okresowo mieszana.

Co musisz zrobić, aby uzyskać biogaz w domu? Konieczne jest skonstruowanie własnymi siłami lub uzyskanie gotowej wytwórni biogazu. Jego głównymi elementami są reaktor w kształcie kopuły i obszaru rozładunku. Gaz uwalniany podczas reakcji zbierany jest w górnej części kopuły. W dolnej części gromadzony jest przetworzony biohumus, który jest odprowadzany przez kanał do obszaru jego rozładunku. Nacisk nasila się i wypycha odpady, które są następnie wykorzystywane jako nawóz. Gaz zebrany w górnej części kopuły przechodzi rurami do miejsca konsumpcji. W ten sposób produkowany jest biogaz własnymi rękami.

Jak samemu uzyskać biogaz

Podczas instalowania tych urządzeń w domu, dana osoba ma wiele zalet:

- redukcja kosztów energii;

- oszczędzanie z usuwania śmieci;

- oszczędność środków dzięki zastosowaniu otrzymanych nawozów;

- Możesz sprzedać nadwyżki nawozów i zdobyć dodatkowe fundusze;

- poprawa stanu środowiska w związku z usuwaniem śmieci.

W ten sposób biogaz, uzyskany własnymi rękami, znacznie poprawia sytuację materialną człowieka.

Jak samemu uzyskać biogazPowiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top