Jak poznać prawdziwą kreatywność

I przynieś mi z pasji ROVA i ze szlamu gliny i umieścić na kamiennym noże i naprawić nogę, moja, i umieścić go w ustach piosenki nova, śpiewając Bogu naszemu.

Każdy dobry dar i każdy doskonały dar schodzi z góry, od Ojca świateł, w którym nie ma zmiany i nie ma cienia zmiany.W jakim stopniu człowiek zbliża się do Boga z jego intencją, w takim Bogu zbliża się do Niego z Jego darami.

Według wielkiego Maksyma, istnieją trzy wielkie cele, polegające na kompilacji pism nienagannego i nieomylnego: pierwszy jest dla ciebie pamiętać; drugi - z korzyścią dla innych; trzecia jest wynikiem posłuszeństwa, zgodnie z którym istnieje wiele pism napisanych dla tych, którzy pokornie szukają słowa [prawdy]. Ten, który pisze o człowieczeństwie, o utracie i okazywaniu swoich cnót, traci, mówię, swoją nagrodę. Nie skorzysta on ani tutaj, ani w przyszłości - z błogosławionej odpłaty, ale zostanie potępiony jako pochlebna chciwa osoba, która handluje słowem Bożym.

Sędzio, czy godność waszej sprawy będzie wielka, jeśli piękne kwiaty waszego słowa okazują się pustką? Czy nie lepiej, że ukryli owocne nasiono budującej prawdy i że wypuszczali zapach moralnej czystości?

Jeśli nie zapomnieć, w czyim imieniu i w imię tego, co robisz, wówczas stosunek będzie inna: to jest jedna rzecz, aby głosić chwałę Boga życie i dzieło jego idei, które doprowadziły do ​​Zbawiciela, a co innego na chwałę jego połysk, do programu Excel. Zrozum, kochanie!
Stwórzcie w imię miłości dla ludzi, ponieważ jest to drugie najważniejsze przykazanie, a potem miłość pokoju zostanie wylana przez łzy nad cierpiącym, bólem, utraconą główną rzeczą.

Wszystkie nauki i sztuki zdobią prawdę.

Każda sztuka poprzez ćwiczenie w niej jest wzmacniana i rozwija się, a z bezczynności ginie. Zwłaszcza dar słowa: jeśli zajmiesz się nim i nawadnisz, stanie się on najsilniejszy, a jeśli nie zajmiesz się tym, z łatwością przeminie i odleci.Wiara i moralność, oparte na nim, są bardziej potrzebne pisarzowi. Zakochany w jej lampie, jego myśli stają się bardziej trwałe, ważniejsze, silniejsze, elokwentnie przekonywujące; wyobraźnia w jej świetle nie błądzi w labiryncie stworzenia; miłość i czułe uczucie dla ludzkości da uroku jego najmniejszej ekspresji, a pisarz będzie wspierał godność człowieka w najwyższym stopniu. Cokolwiek field on przystąpił jego muzoyu, że nie ją upokorzyć, nie urazić jej skromność i pamięć ludzi pozostawi przyjemne wspomnienia, błogosławieństwa i łzy wdzięczności; najlepsza nagroda dla talentu.

Ryzyko związane z kreatywnością polega na tym, że utracisz w sobie artystę i pozostaniesz zwykłą osobą, jakiemuś księgowym, i musisz zawrzeć pokój i zaakceptować swoje życie w życiu. Pędzisz w otchłań z ostatnimi słowami: "W porządku, jeśli nie, po prostu będę żył jak księgowy." To, kiedy zgodził się na to, księgowy mieszkający na ziemi, demony w lewo, a ty, jako twórca, jest panem przypadku i tworzyć wspaniałe.

Żaden z wielkich ludzi nie pozostawił nam tajemnicy tak bezinteresownej twórczości, a większość z nich o tym nie wiedziała. Ale wydaje mi się, że po części możesz to osiągnąć świadomie, choćby tylko wyobrażając sobie, że przyszła twoja ostatnia wiosna i musisz pożegnać się ze wszystkimi swoimi bliskimi.

Radość twórcza, oczywiście, jest kupowana kosztem twórczego cierpienia, ale nie jest konieczne, aby zjawisko radości osobiście cierpiało. Możliwe, że ktoś przed tobą cierpiał tę radość i otrzymałeś ją jako dziedzictwo. Tak więc, kiedy biorę udział w cierpieniu, to znaczy, gdy przygotowuję się na możliwość cierpienia, mogę wejść do radosnego świata twórczości bez rzeczywistego osobistego cierpienia. Tak więc tylko ci, którzy są pełni woli i umierają w każdej chwili, mogą mieć prawdziwą radość.

Angażowanie się w sztukę może być takie samo, jak wypas stolarstwa lub krowy; ale wszystko to musi być zrobione, jakby to było, przed Bożym okiem.
Ale jest też wielka sztuka - słowo, które zabija i wskrzesza (psalmy Dawida); droga do tej sztuki - poprzez osobisty wyczyn, ścieżkę ofiary; a jeden z wielu tysięcy osiąga cel.

Czystość jest warunkiem i źródłem prawdziwej kreatywności.
W obecności bogatego życia psychicznego, sfera seksualna w dużej mierze zamienia się w energię porządku estetycznego, moralnego i innego. Ale jeśli tak nie jest, tak jak większość młodych Europejczyków, pozostaje czysta brutalna siła, która, przeciwnie, pochłania nawet słabe iskry innych, wyższych manifestacji.Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top