Jak podzielić kompetencje dwóch dyrektorów firmy

Jak podzielić kompetencje dwóch dyrektorów firmy

Problem określania uprawnień
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w art. 53 Kodeksu cywilnego, dokumenty założycielskie mogą przewidywać prawo do działania w imieniu osoby prawnej na rzecz kilku wyłącznych organów wykonawczych. Mają prawo działać niezależnie od siebie lub wspólnie. W tej sytuacji pojawiają się pytania dotyczące określania uprawnień poszczególnych dyrektorów i ich wspólnego działania.Dyrektorzy działają niezależnie
Dla najbardziej właściwej pracy firmy najbardziej odpowiednia jest opcja działalności niezależnych dyrektorów. Są jednak pytania o to, jak je podzielić, co powierzyć jednemu, a co powierzyć innemu.
Odnotowujemy natychmiast, aby uniknąć nieporozumień w procesie działania, konieczne jest ustalenie zakresu uprawnień wszystkich w statucie. W celu konsolidacji przepisów, że każdy dyrektor działa niezależnie od siebie, ma prawo do podejmowania decyzji w konkretnych sprawach, wykonywania pewnych rodzajów transakcji, podpisywania konkretnych umów i dokumentów organizacji. Ponadto konieczne jest ustalenie procedury działania poszczególnych organów wykonawczych w momencie sporu, gdy jedna z nich zadecyduje. W przeciwnym razie, zarządzający będą solidarnie odpowiedzialni za szkody spowodowane błędną decyzją. Nie zapominaj o ważnym niuansie dokonywania transakcji przez jednego z liderów, którzy mają charakter zainteresowania. Należy określić w karcie, które transakcje dokonywane przez kierowników spółki są transakcjami z podmiotami powiązanymi, które kierownictwo może zawrzeć tylko razem. Na przykład tylko dwóch dyrektorów może zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości firmy na raz.


Przykład podziału uprawnień w tabeli:

Dyrektor Generalny nr 1

Dyrektor Generalny nr 2

Dyrektorzy działają razem
Wybierając opcję równych praw dla wyłącznych organów wykonawczych, to znaczy, że ich działania powinny uwzględniać szereg problemów łącznie. Podczas współpracy obydwaj dyrektorzy dokonują transakcji, podpisują dokumenty razem jako "bracia z trumny". Konieczne będzie posiadanie stałej obecności obu przy podejmowaniu istotnych z prawnego punktu widzenia działań. Jest to bardzo niewygodne, ponieważ okoliczności życiowe mogą być różne, a także jednym z wyłącznych organów wykonawczych może być firma zarządzająca, co ponownie komplikuje przepływ pracy i działalność.
Zmiany wprowadzone do kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej powodują szereg pytań dotyczących ich stosowania w praktyce, które rozważymy poniżej.

Zmiana karty
Legalna praca obu przywódców nie może nastąpić bez zmiany dokumentów składowych, które muszą przejść przez rejestrację państwa w podatku. Do procedury rejestracji państwowej zmian w umowie spółki niezbędne jest przygotowanie pakietu dokumentów:

Plusy i minusy
Z pewnością wszelkie zmiany w ustawodawstwie zawierają same plusy i minusy.
Zaletami w takiej sytuacji będzie możliwość nieprzerwanego funkcjonowania firmy. Kiedy jeden z dyrektorów wyjeżdża na wakacje, nie trzeba składać pełnomocnictwa, wszystkie dokumenty mogą być podpisane przez drugiego dyrektora. Jeśli jeden dyrektor zachoruje lub zrezygnuje, firma nie przestanie działać. Podejmowanie ważnych decyzji dotyczących działalności spółki będzie odpowiednio połączone, a odpowiedzialność za szkodę będzie solidarna, co pozwoli właścicielom firmy w przypadku negatywnych konsekwencji na szybki i skuteczny zwrot "zagubionego" mienia.
Oczywiście, są też pewne wady. Po pierwsze, nadal nie ma wyjaśnień władz państwowych i organów podatkowych w sprawie procedury rejestracji państwowej. Po drugie, niejasna jest sytuacja z wprowadzeniem i uznaniem danych z aplikacji P14001 w bazie danych Jednolitego Krajowego Rejestru Podmiotów Prawnych. W chwili obecnej nie wprowadzono żadnych zmian w programie, dlatego w jednym z wyciągów Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych nadal wskazany jest jeden dyrektor. Mamy nadzieję. Że w najbliższej przyszłości problemy te zostaną naprawione.
Należy zauważyć, że obecnie nie ma oficjalnych wyjaśnień organów podatkowych w tych sprawach, dlatego możemy mówić o praktycznym zastosowaniu zmian rozpatrywanych dopiero po ich otrzymaniu.Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top