Jak odzyskać koszty prawne - firma prawna - partner biznesowy

Jak odzyskać koszty prawne

Po zwycięstwie w sądzie pojawia się pytanie, jak odzyskać koszty prawne poniesione przez powoda w związku z rozpatrywaniem sporu.

Jak odzyskać koszty prawne - firma prawna - partner biznesowy

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i ustaloną praktyką koszty postępowania sądowego mogą obejmować: • zapłata podatku państwowego za badanie roszczenia;
 • zapłata za podróż i zakwaterowanie w mieście rozstrzygania sporów;
 • zapłata za usługi przedstawiciela;
 • płatność usług pocztowych za wysyłanie pism do pozwanego i innych stron sprawy;
 • wypłata ekspertyzy, usługi przyciągających specjalistów;
 • zapłata za usługi tłumacza i tak dalej.

Jednakże, jeżeli powód naruszy procedurę zwrotu kosztów sądowych, odmówi się mu złożenia wniosku. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób odzyskać koszty prawne od strony przegrywającej w procesie arbitrażowym.

Procedura zwrotu kosztów sądowych

Istnieją dwa sposoby odzyskania kosztów prawnych.

Metoda pierwsza. wydać wniosek o zwrot kosztów sądowych i wnieść go do procesu rozpatrywania sporu w sądzie, to jest przed podjęciem decyzji przez sąd.

Metoda druga. zadeklarować zwrot kosztów sądowych po wydaniu przez sąd pisemnego wniosku.

Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim zaletom i wadom tych metod.

Zbieranie kosztów sądowych przed przyznaniem nagrody

Wraz z wnioskiem o zwrot kosztów sądowych można zakończyć rozpatrywanie sprawy merytorycznie, to znaczy zanim sędzia zostanie przeniesiony do sali doradczej w celu podjęcia decyzji w sprawie.

Wniosek o podział kosztów sądowych można złożyć w sądzie każdej instancji: po pierwsze, wnoszącym odwołanie, kasacji, nadzorującym, a także przy rozpatrywaniu decyzji w sprawie nowych lub nowo odkrytych okoliczności.

Koszty sądowe mogą być przedstawione tak jak w powoływanej części pozwu. i wydając osobny wniosek w formie ustnej lub pisemnej.

Główną zaletą tej metody jest wydajność. Sąd podejmuje decyzję o zwrocie kosztów sądowych wraz z rozstrzygnięciem sporu w głównym sporze i nie musi składać osobnych wniosków i uczestniczyć w nowych posiedzeniach.

Wadami można przypisać okoliczność, że przed wydaniem orzeczenia sądowego strona w sprawie może nie posiadać dowodów potwierdzających pełną wysokość kosztów sądowych. Wynika to z faktu, że często pełen koszt usług dla przedstawiciela jest wypłacany po rozpatrzeniu sprawy. W związku z tym ta metoda odzyskiwania kosztów sądowych jest do przyjęcia, jeżeli przed wydaniem orzeczenia przez sąd strona w sprawie poniosła już wszystkie możliwe koszty prawne.

Przykład: powód przed wniesieniem pozwu do sądu uiścił obowiązek państwowy, usługi przedstawiciela i podczas procesu nie poniosły żadnych dodatkowych kosztów. W takim przypadku wniosek o zwrot kosztów sądowych należy złożyć przed podjęciem decyzji w tej sprawie.

Ochrona sądowa

Podział kosztów po decyzji sądu

O zwrot kosztów sądowych można orzec i po wydaniu orzeczenia w sprawie.

Niewątpliwą zaletą tej metody jest to, że strona może zebrać wszystkie dowody poniesionych kosztów, a następnie zadeklarować pełną kwotę kosztów zwrotu.Minusem tej metody jest konieczność złożenia pisemnego wniosku o zwrot kosztów sądowych odrębnie od sprawy głównej i udział w posiedzeniach sądowych. W takim przypadku wniosek jest przedkładany do sądu pierwszej instancji, niezależnie od tego, czy strona poniosła wydatki w sądzie tej instancji. Zasada ta wynika z faktu, że wszystkie materiały sprawy są przechowywane w sądzie pierwszej instancji.

Ważne! Złożenie wniosku o zwrot kosztów sądowych po wydaniu aktu sądowego jest możliwe tylko wtedy, gdy sąd nie rozstrzygnął tej kwestii przy podejmowaniu decyzji w sprawie sporu.

Wniosek o pokrycie kosztów sądowych można złożyć w terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie ostatniego aktu sądowego, którego uchylenie zakończyło rozpatrywanie sprawy merytorycznie (art. 112 Kodeksu postępowania arbitrażowego i postępowania Federacji Rosyjskiej).

Kto powinien zostać oskarżony o zwrot kosztów sądowych

Podsumowując, należy zauważyć, że nie należy obawiać się przepisów dotyczących zwrotu kosztów sądowych. Prawo uprawnia stronę wygrywającą w sprawie do zwrotu kosztów, które poniosła, chroniąc jednocześnie swoje prawa przed sądem. Należy korzystać z tego prawa, z wyłączeniem nieuzasadnionych wydatków.

Zalecamy, aby koszty sądowe zostały wypłacone doświadczonemu prawnikowi. który będzie mógł szybko i kompetentnie zwrócić twoje wydatki w celu rozpatrzenia sporu. Należy zauważyć, że wniosek o zwrot kosztów po wydaniu decyzji jest tylko jeden raz. Dlatego dokumenty muszą być przygotowane jakościowo, biorąc pod uwagę wszystkie niuanse rozpatrzenia wniosku przez sąd.

Czytaj także:

 • Jak odzyskać koszty prawne - firma prawna - partner biznesowy

Sąd Najwyższy zatwierdził procedurę zbierania orzeczeń sądowych ...

 • Jak odzyskać koszty prawne - firma prawna - partner biznesowy

  Jak zawrzeć umowę z prawnikiem, aby sąd zwrócił koszty ...

 • Co mogę odzyskać od sprawcy wypadku?

 • Jak odzyskać koszty prawne - firma prawna - partner biznesowy

  Dokumenty można składać drogą elektroniczną do sądu

 • Jak odzyskać koszty prawne - firma prawna - partner biznesowy

  Twoja firma planuje złożyć pozew. Ile to kosztuje ...

 • Jak odzyskać koszty prawne - firma prawna - partner biznesowy

  Brak zapłaty wynagrodzenia: przejdź do sądu

 • Jak odzyskać koszty prawne - firma prawna - partner biznesowy

  Jak odzyskać wydatki na wakacje

 • Czy mogę iść do sądu?

 • Jak odzyskać koszty prawne - firma prawna - partner biznesowy

  W którym sądzie do sądu

 • Jak odzyskać koszty prawne - firma prawna - partner biznesowy

  Rekompensata za szkody niemajątkowe

 • Praktyka niekończącej się władzy wykonawczej ...

 • Jak odzyskać koszty prawne - firma prawna - partner biznesowy

  Pięć sposobów na zarabianie pieniędzy od programisty  Powiązane artykuły

  Poprzedni

  Następna

 • Top Top