Jak odciąć kawałek PRAWEGO? Znajdź fajny sposób!Czasami trudno jest równomiernie przeciąć materiał, zwłaszcza światło. Tkanina składa się z nici podłużnych i poprzecznych, poprzecznych — prostopadle do krawędzi tkaniny, oraz — są równoległe.

Tak więc mierzymy niezbędną długość za pomocą linijki lub kredy, wykonujemy nacięcie tkaniny prostopadle do krawędzi, ostrożnie wyciągamy poprzeczną nitkę, rozciągamy ją i uzyskujemy prostą ścieżkę.

Jeśli to konieczne, można wyciągnąć podstawę nici, a następnie ostrożnie pociąć tkaninę na wynikowej płaskiej linii i uzyskać super gładki kawałek tkaniny.Top