Wyszukiwanie kanałów NTV-plus na andromedzie

Skyway Andromeda, Virgo: Wyszukiwanie kanałów NTV-Plus

1. Zanim rozpoczniesz wyszukiwanie kanałów NTV-Plus, musisz zainstalować i połączyć się z odbiornikiem, anteną ustawioną na satelitę w pozycji 36E.2. Przejdź do "Menu główne", następnie w "Ustawienia"

Wyszukiwanie kanałów NTV-plus na andromedzie

3. Następnie w "Ustawienia anteny"

Wyszukiwanie kanałów NTV-plus na andromedzie

4. W "Ustawieniach anteny" określ następujące wartości:

Wyszukiwanie kanałów NTV-plus na andromedzie

Wartość "LNB / Switch" pozostawia się jako "włącz / wyłącz", jeśli masz jedną antenę skonfigurowaną dla jednego satelity.

Jeśli masz skonfigurowanych kilka satelitów, ustaw wartość "LNB / Switch" zgodnie z DiseqC /

Wartość "Motor Setup", pozostaw tak jak jest - Nie, jeśli nie używasz zmotoryzowanej anteny.

Jeśli masz silnik, ustaw wartości "Ustawienie silnika" zgodnie z ustawieniami pozycji anteny.

Wyszukiwanie kanałów NTV-plus na andromedzie

5. Jeśli wszystko ustawiłeś poprawnie, powinieneś zobaczyć górną linię z wyświetloną nazwą operatora, a poniżej wartość "Poziom" i "Jakość" będzie wynosić od 1 do 100%.

Wyszukiwanie kanałów NTV-plus na andromedzie


6. Następnie przejdź do "Wyszukiwanie kanałów" i naciśnij przycisk OK na pilocie.

Wyszukiwanie kanałów NTV-plus na andromedzie

7. Odbiornik obsługuje cztery tryby wyszukiwania kanałów satelitarnych.

Tryb wyszukiwania "Auto": Automatycznie wyszukuj kanały domyślnie nad wszystkimi częstotliwościami satelity, które są przechowywane w odbiorniku.
Tryb wyszukiwania "Ręczny": Wyszukiwanie kanałów dla wybranej częstotliwości satelity.
Tryb wyszukiwania w ciemno: odbiornik skanuje wszystkie możliwe częstotliwości satelitarne, a następnie wyszukuje kanały na znalezionych częstotliwościach.
"Zaawansowany" tryb wyszukiwania: Ręczne wyszukiwanie nie wszystkich kanałów znajdujących się na wybranej częstotliwości, ale konkretnie jeden dany kanał.

-Wybierz "Ręczny"

-Wybierz "Włącz" w "Wyszukiwarce sieci"

-Następnie naciśnij przycisk OK na pilocie, do "Rozpocznij wyszukiwanie"

Wyszukiwanie kanałów NTV-plus na andromedzie

W ten sposób istnieją kanały NTV-Plus na wszystkich częstotliwościach satelitarnych, na których znajduje się identyfikator sieci "NTV +"

Wyszukiwanie kanałów NTV-plus na andromedzie

9. W kolumnie 73E-0E wybierz drugi wiersz.

Wyszukiwanie kanałów NTV-plus na andromedzie

10. Następnie zlokalizuj NTV Plus na liście operatorów i wybierz go.

Wyszukiwanie kanałów NTV-plus na andromedzie

Należy zauważyć, że NTV-Plus może być wymieniony dwukrotnie na liście, pakiety wschodnie z satelity 56E i zachód z satelity 36E. W naszym przykładzie szukamy kanałów pakietu NTV-Plus West

11. Po wybraniu operatora zobaczysz listę wszystkich częstotliwości nadawania i listę kanałów

Wyszukiwanie kanałów NTV-plus na andromedzie

Wybierz żądaną częstotliwość z listy i rozpocznij wyszukiwanie kanałów, jak wskazano w punkcie 7

Polaryzacja L (po lewej) - W odbiorniku wybierz wartość H (poziomo)
Polaryzacja R (prawy) - w odbiorniku wybierz V (pionowo)

div> .uk-panel '> "data-uk-grid-margin>Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top