Trihydrat ampicyliny - instrukcje użytkowania, podsumowanie, recenzje

Ogólna charakterystyka. Skład:

Substancją czynną jest trihydrat ampicyliny 309,5 mg (w przeliczeniu na 100% substancji 250 mg).

Substancje pomocnicze: skrobia 47,7 mg, talk 11,4 mg, glikolan sodowy skrobi 7,6 mg, stearynian wapnia 3,8 mg.Właściwości farmakologiczne:

Farmakokinetyka. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu żołądkowo-jelitowego (30-40% dawki). Maksymalne stężenie osiąga się po 1,5-2 godzinach. Okres półtrwania wynosi 60-120 minut. Ampicylina jest rozprowadzana w większości narządów i tkanek. Wnika przez łożysko, słabo przenika przez barierę krew-mózg. Wraz ze stanem zapalnym opon mózgowych gwałtownie wzrasta przenikalność bariery krew-mózg. W wątrobie metabolizowana jest 30% ampicylina. Jest wydalany z moczem i żółcią. Gdy wielokrotne wstrzyknięcia nie są kumulowane w organizmie.

Farmakodynamika. Antybiotyk grupy półsyntetycznych penicylin o szerokim spektrum działania. Ma działanie bakteriobójcze poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej bakterii. Hamuje polimerazę peptydlikoglikanu i transpeptydazę, zapobiega tworzeniu się wiązań peptydowych i przerywa późne etapy syntezy ściany komórkowej rozszczepialnego mikroorganizmu. Powstałe wady błony zmniejszają odporność osmotyczną komórki bakteryjnej i powodują jej śmierć (lizy). Lek działa na większość tlenowych bakterii Gram-dodatnich: Staphylococcus spp. (z wyjątkiem szczepów wytwarzających penicylinazę), Streptococcus spp. Enterococcus spp. Listeria monocytogenes i bakterie Gram-ujemne: Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Escherichia coli, Shigella spp. Salmonella spp. Bordetella pertussis, niektóre szczepy Haemophilus influenzae. Nie wpływa na gronkowce tworzące penicylinazę. Kwasoodporny.

Wskazania do stosowania:

- infekcja ucha, gardła, nosa;

- ostre i przewlekłe infekcje układu moczowo-płciowego;

- infekcje skóry i tkanek miękkich.

Dawkowanie i administracja:Dawkę ustala się indywidualnie w zależności od ciężkości przebiegu, umiejscowienia zakażenia i wrażliwości patogenu.

Dla dorosłych pojedyncza dawka wynosi 250-500 mg, częstotliwość odbioru wynosi 4 razy dziennie. Maksymalne dzienne spożycie dla dorosłych wynosi 4 g.

Dzieci o masie ciała do 20 kg - 12,5-25 mg / kg co 6 godzin.

Lek podaje się doustnie, 30 minut przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku. Przebieg leczenia wynosi 5-7 dni.

Funkcje aplikacji:

W procesie leczenia konieczna jest systematyczna kontrola nerek, wątroby i obrazu krwi obwodowej. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek wymagają korekty schematu dawkowania zgodnie z wartościami klirensu kreatyniny. W dużych dawkach u pacjentów z niewydolnością nerek możliwe jest działanie toksyczne na ośrodkowy układ nerwowy. Przy stosowaniu ampicyliny u pacjentów z bakteriemią (posocznicą) możliwa jest reakcja bakteriolizy (reakcja Yarischa-Gerxheimera). Kiedy wystąpią reakcje alergiczne, lek należy odstawić, a leczenie przeciwczuleniowe należy przepisać. Aby zapobiec rozwojowi kandydozy jednocześnie z ampicyliną, nystatyną lub leworbiną, a także witaminami z grupy B i C, należy przepisywać.

Możliwe stosowanie ampicyliny w czasie ciąży zgodnie ze wskazaniami. Ampicylina przenika do mleka kobiecego w niskich stężeniach. Jeśli to konieczne, należy podczas karmienia piersią przerwać karmienie piersią.

Skutki uboczne:

- bóle brzucha, rzekomobłoniaste zapalenie jelit;

- Kandydoza, dysbioza jelit, zapalenie okrężnicy.

Interakcje z innymi lekami:

W przypadku jednoczesnego stosowania na ampicylinę bakteriobójczych antybiotyków, w tym, cefalosporyny, aminoglikozydy, cykloseryna, wankomycyna, rifampicyna oczywiste synergizm; antybiotyki o działaniu bakteriostatycznym oraz makrolidy, linkozamidy, chloramfenikol, tetracykliny, sulfonamidy - antagonistycznym. Przy równoczesnym stosowaniu z ampicyliną zwiększa się skuteczność antykoagulantów i antybiotyków - aminoglikozydów. Ampicylina zmniejsza skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających estrogen. Probenecyd, diuretyki, allopurynol, fenylobutazon, niesteroidowe leki przeciwzapalne, zmniejszają wydzielanie ampicyliny rurową, która może być wraz ze wzrostem jego stężenia w osoczu krwi. Leki zobojętniające kwas, glukozamina, środki przeczyszczające, aminoglikozydy spowalniają i zmniejszają się, a kwas askorbinowy zwiększa absorpcję ampicyliny. Przy równoczesnym stosowaniu ampicyliny z allopurinolem wzrasta prawdopodobieństwo wysypki skórnej, szczególnie u pacjentów z hiperukremią.

Przeciwwskazania:

- zwiększona wrażliwość na ampicylinę i inne leki penicylinowe;

- Wiek dzieci wynosi do 1 miesiąca.

Przedawkowanie:

Obecnie nie zgłoszono przypadków przedawkowania narkotyków.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu w temperaturze od 2 do 30 ° C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Warunki opuszczenia:Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top