Jaką rolę odgrywa komputer w życiu?

Co trzeba zrobić, aby zbudować dom? Materiały, powiesz - cegła, cement, drewno gospodarcze, łupek lub żelazo na dach, gwoździe. Oczywiście energia maszyny i ludzkich mięśni. Ale jeśli to wszystko, nie zbudujesz go w domu, nie wiedząc, jak go zbudować, nie mając pojęcia o jego wyglądzie i układzie wewnętrznym każdej części. Oprócz materiałów i energii potrzebnych jest więcej informacji do budowy domu.


Jak czasami żartują budowniczowie: zanim zaczniesz budować most, musisz wiedzieć, jak go zbudować - wzdłuż rzeki lub w poprzek.


W skrócie: aby coś stworzyć, trzeba mieć substancję (materiały), energię i więcej informacji, w przeciwnym razie nic nie wyjdzie.
Wraz z rozwojem komputerów elektronicznych (komputery), pojęcie informacji stał się skomplikowany i bardziej ambitne. Teraz z informacji uzyskanych od niego, a określenie „informatyki” połączony całe gałęzie nauki i przemysłu. I dlaczego tak ważne jest specjalne zainteresowanie informacjami w naszych czasach? To pytanie ma prawo do poproszenia czytelnika logicznie myśląc: w rzeczywistości, ludzkość żyła i postęp we wszystkich dziedzinach i bez wszystkich specjalnych nauk informacyjnych. Budowano domy i statki, powstawały nowe samochody i mechanizmy. zegarmistrzów szwajcarskich, Pierre Henri Remis w XVIII wieku zrobił dużo pisania i grania muzyki robotów mechanicznych, rezygnacji z nauki. Można również mówić prozą przez całe życie, jako jeden z bohaterów Moliera, a nie spekulować na ten temat - po prostu nie ma takiej potrzeby. Więc co to jest, skąd pochodzi i dlaczego jest szybko najechał nasze społeczeństwo takie płonącego zainteresowanie informacji i metod jego wytwarzania, przetwarzania, przechowywania i używać?

Teoria informacji, jak każda realna teoria, jasno podkreśliła i wzmocniła to, co ludzie intuicyjnie rozumieli zawsze: wielką użyteczność wiedzy, świadomości. Informacja czyni nasze działania celowymi, oszczędza pracę i czas w osiąganiu wyznaczonych celów. Kto nie zna wojskowej prawdy: efekt dobrej pracy jednego zwiadowcy może być równy efektowi działań bojowych całego oddziału.

"Aby informować" od dawna oznaczało "raportowanie" niektórych informacji. Ale wiadomo z doświadczenia: nie każda wiedza jest użyteczna i skuteczna, nie każda wiadomość daje efekt informacyjny. Na przykład powiedziano ci: "Zimno zimą" lub: "Słońce wzejdzie jutro". Czy jest dla ciebie dużo przydatnych informacji? Nie, oczywiście. Informacje zawsze zawierają w sobie element nieznany, nowy, nieoczekiwany. Ale to nie wystarczy. Aby wiedza stała się informacją, musi być poprawnie zakodowana (za pomocą słów lub innych znaków), rozproszona i przekazana ściśle według celu. Każdy z nas w określonym czasie nie potrzebuje wcale wiedzy, ale konkretne zbiory informacji dotyczące zadań, które obecnie rozwiązujemy.

To, co zostało powiedziane, wygląda na proste i pozornie oczywiste. Ale pomyślmy, że większy. To tak, jakbyśmy wspięli się na wysoką dzwonnicę i zobaczyli cały kraj. Wiadomo na przykład, jak długo wprowadzane są wynalazki i wszelkie ulepszenia, jak trudno jest osiągnąć praktyczne zastosowanie osiągnięć naukowych w gospodarce narodowej. I dlaczego? Istnieje kilka powodów. Jednym z głównych jest niedocenienie roli procesu informacyjnego. Spróbujmy to rozgryźć.Każdy pomysł naukowy, zanim zostanie wdrożony, musi zamienić się w informację, czyli stać się konkretną wiadomością przeznaczoną dla określonych osób, tzw. Użytkowników. Im więcej odkryć i wynalazków, tym ważniejszy jest rozwój informatyki. Nasza partia stawia sobie za zadanie przeniesienie gospodarki narodowej na jakościowo nowy poziom. A to, między innymi, oznacza przezwyciężenie stojącego zjawiska - martwicy osiągnięć nauki. Nauka powinna przynieść korzyści społeczeństwu. W końcu wiedza sama w sobie niewiele znaczy - muszą pracować dla naszego kraju, muszą być zrozumiałe i dostępne dla tych, którzy stosują je w życiu, w praktycznych działaniach.

Zgromadzona wiedza są najważniejszą formą bogactwa społecznego i składają się z indywidualnej wiedzy jednostek i ludzkiej wiedzy koncentruje się w bibliotekach, archiwach, zbiorach patentowych, i tak dalej. D. indywidualna wiedza jak się migotać w ogóle, a ogólna wiedza są postrzegane przez osoby i dać im podstawy do profesjonalnych zajęć, pomagają wybrać ścieżkę życiową.

Tempo wzrostu wiedzy w ostatnim dziesięcioleciu wzrosło jednak dramatycznie. Ich objętość jest podwojona co dziesięć lat. W niektórych branżach ilość wiedzy rośnie gwałtownie. Na przykład piętnaście do dwudziestu lat temu było tylko kilkadziesiąt prac naukowych dotyczących teorii zarządzania, teraz jest ich ponad dwadzieścia tysięcy. W takim strumieniu wiedzy możesz się udławić.

Zjawisko to nazwano kryzysem informacyjnym. Oddzielna osoba wydawała się być za burtą ogromnego statku wiedzy. Co powinienem zrobić? Zatrzymać postęp? Wszakże informacyjna "siła" osoby jest ograniczona: przez sekundę jest w stanie odczytywać 6-9 liter lub cyfr i co najwyżej wykonać kilka operacji arytmetycznych lub logicznych.

W trakcie nowoczesnej rewolucji naukowej i technologicznej społeczeństwo weszło w zespół wszechogarniającej automatyzacji. Rozwój technologii prowadzi do zastąpienia ciężkiej fizycznej pracy maszynami. Najdoskonalsze maszyny są w stanie pomóc osobie i w pracy umysłowej. Podstawą techniczną nowoczesnej automatyki jest komputer, a linkiem jest informatyka. Definicja informatyki może wydawać się skomplikowana: jest ludzką maszyną, przemysłową technologią przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach poznania i kontroli. Istota informatyki będzie ujawniana stopniowo. Po pierwsze, powiedzmy, że pomoc dla maszyny otwiera ogromne możliwości poprawy zdolności umysłowych ludzi, zwiększając ich produktywność w zakresie informacji.

Dlatego rozwój informatyki stał się sprawą o dużym znaczeniu krajowym. W końcu mówimy o akceleratorze, katalizatorze postępu naukowego i technologicznego. Informatyka - to jest poważne i przez długi czas, co oznacza, że ​​dotyczy nas wszystkich. Ale musisz natychmiast wyjaśnić: nie możesz opanować złożonej technologii informacyjnej i skutecznie stosować jej w nauce i we wszystkich obszarach praktyki bez specjalnej wiedzy.
I to nie tylko szkolenia, możliwość tworzenia nowych komputerów, rozwój zaawansowanych programów i różne zadania przy pomocy komputerów. Komunikacja z komputerem musi być badana przez wszystkich. Dawno, dawno temu u zarania socjalizmu istniał program edukacyjny - system działań na rzecz zwalczania analfabetyzmu w kraju. Taki system jest teraz dostosowywany. Czas ucieka: nowoczesny pracownik, inżynier, lekarz, nauczyciel nie może, jak perskiego poety Saadi, pół wieku, aby zdobyć wiedzę do następnej pracy pół wieku i tworzyć.

I jeszcze jedna okoliczność. Byli tam przez długi czas, prawdopodobnie będą ludzie, którzy nie mówią: „W celu obrócić koło samochodu, nie trzeba twierdzenie Pitagorasa; Możesz zamiatać podwórko bez nauki Puszkina. Są też przeciwnicy powszechnej alfabetyzacji komputerowej, nie rozumieją istoty i znaczenia tego wielkiego dzieła, należy rozważyć informatyki i komputeryzacji tendencją przejściową modą, następną grę w pseudo-naukowych terminów i górnolotnych zwrotów. Aby pomóc w przezwyciężeniu poglądów wstecz, można jedynie przekonującą, dokładną wiedzę naukową.Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top