Jak zapisać zabezpieczenie

Dzień dobry! Wydałem pożyczkę od prywatnego inwestora w sprawie zabezpieczenia udziału w mieszkaniu (jest to potwierdzone notarialnie), jakie jest prawdopodobieństwo utrzymania domu podczas prowadzenia postępowania upadłościowego? Dziękuję.


Alexander

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli nie spłacisz długów, wtedy nie ma szans.

Nawet jeśli posiadasz ten jeden dom, możesz go stracić, ponieważ ograniczenie roszczeń o przejęcie nieruchomości w jednym mieszkaniu nie ma zastosowania w przypadkach, gdy nieruchomość jest objęta hipoteką (hipoteką).

Dlatego jedyną opcją jest spłatę długów.

Teoretycznie sam kontrakt można zobaczyć, może można go w jakiś sposób zakwestionować, spróbować rozłożyć, ale jest to rzadki przypadek.

lokali mieszkalnych (lub ich części), jeżeli obywatel dłużnika i członków jego rodziny, mieszkających razem w posiadanych pomieszczeń, nadaje się tylko do trwałego pokoju dziennym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym ustępie, nieruchomości, jeśli jest przedmiotem hipoteki mu na mocy zgodnie z przepisami dotyczącymi hipoteki;
działki, na których znajdują się przedmioty wskazane w akapicie drugim niniejszej części, z wyjątkiem nieruchomości określonej w niniejszym ustępie, jeżeli stanowią przedmiot hipoteki i mogą zostać na nie nałożone zgodnie z przepisami dotyczącymi hipoteki;
przedmioty zwykłego wyposażenia domowego i artykułów gospodarstwa domowego, rzeczy osobiste (ubrania, buty i inne), z wyjątkiem biżuterii i innych luksusów;

majątek niezbędny do zawodowego zatrudnienia obywatela-dłużnika, z wyjątkiem przedmiotów, których wartość przekracza minimalne wynagrodzenie ustalone przez prawo federalne;
wykorzystywane do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, hodowli mlecznych i projektów bydło, jelenie, króliki, ptaki, pszczoły, paszy dla zwierząt potrzebnych do ich treści do pastwiska na pastwisko (zjazd do pasieki), a także budynków gospodarczych i struktur niezbędnych za ich utrzymanie;


nasiona potrzebne do następnego siewu;
produkty żywnościowe i pieniądze na łączną kwotę nie niższą niż ustalona minimalna kwota utrzymania obywatela dłużnika i tych, którzy są od niego zależni;
paliwo potrzebne rodzinie obywatela dłużnika do przygotowania codziennego jedzenia i ogrzewania podczas sezonu grzewczego w ich pomieszczeniach mieszkalnych;
środki transportu i inną niezbędną własność dla obywatela będącego dłużnikiem w związku z jego niepełnosprawnością;
nagrody, nagrody państwowe, honorowe i zapadające w pamięć znaki przyznawane obywatelowi-dłużnikowi.

Masz pytanie do prawnika?

Miasto nie zostało określone

Dzień dobry! Wydałem pożyczkę od prywatnego inwestora w sprawie zabezpieczenia udziału w mieszkaniu (jest to potwierdzone notarialnie), jakie jest prawdopodobieństwo utrzymania domu podczas prowadzenia postępowania upadłościowego? Dziękuję.
Alexander

Aleksander, dzień dobry! Jeśli chodzi o upadłości w celu uniknięcia odzyskanie mienia, jeżeli nie ma innych źródeł spłaty zadłużenia jest prawie nie ma, więc nie się w takiej sytuacji należy złożyć wniosek o upadłość. Jeśli kredytodawca będzie na drodze sądowej (i wykluczenia pozasądową z nieruchomości obciążonej hipoteką, w tym przypadku jest to niemożliwe), masz prawo zwrócić się do sądu, aby przedłużyć okres jednego roku, dla którego będzie mógł spłacić dług

3. Zgodnie z zastawcą sąd dla dobra sprawy mają prawo w decyzji o wykluczenia w nieruchomości obciążonej hipoteką, aby opóźnić jego realizację na okres do jednego roku, w przypadku gdy:
zastawnik jest obywatelem, bez względu na to, jakie mienie zostało mu zastawione na podstawie umowy o kredyt hipoteczny, pod warunkiem, że zobowiązanie nie jest związane z działalnością gospodarczą obywatela;

Cóż, umowa o kredyt hipoteczny podlega obowiązkowej rejestracji państwowej, nagle wierzyciel pominął ten punkt, a następnie uważają, że udział nie jest w hipotece

1. Umowa o kredyt hipoteczny zawierana jest na piśmie poprzez sporządzenie jednego dokumentu podpisanego przez strony i podlega rejestracji państwowej.
Nieprzestrzeganie zasad dotyczących rejestracji państwowej umowy kredytu hipotecznego wiąże się z jej nieważnością, która jest nieważna.

Dzień dobry. Jeśli dojdzie do bankructwa - możesz spróbować ponownie kupić ten udział. Aby to zrobić, będziesz potrzebował pieniędzy - ale może mniej niż spłacić swój dług. Z reguły udział w mieszkaniu jest mało interesujący i nikt nie może go kupić publicznie. Zwłaszcza jeśli masz kontakt z kierownikiem finansowym. Ale kiedy w trakcie publikacji cena spadnie - zajęcie (po prostu nie na siebie) przy normalnej cenie jest dość realistyczne.

Szukasz odpowiedzi?
Zadawanie prawnika jest łatwiejsze!

Zadaj naszym prawnikom pytanie - jest to znacznie szybsze niż znalezienie rozwiązania.Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top