Jak wypełnić zgłoszenie celne towarów

Strona główna / Artykuły / Jak wypełnić deklarację celną dla towarów. Podstawowe zasady i błędy

Prowadząc zagraniczną działalność gospodarczą, nieuchronnie spotykasz się z procedurami celnymi. Deklarowanie towarów w urzędach celnych jest złożonym procesem, który jest całkowicie podporządkowany ustawodawstwu, normom prawnym i celnym. Aby przejść przez odprawę celną, należy zebrać komplet dokumentów na transportowane towary i wypełnić zgłoszenie celne. Zgłoszenie ładunku odbywa się w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej.Zgłoszenie celne (lub DT) - jest to specjalna forma dokumentu, w którym zapisywane są wszystkie informacje o transakcji oraz towary zakupione lub sprzedane w innych krajach. DT zawiera wszystkie informacje na temat importu / eksportu handlu, informacji dotyczących towarów przewożonych przez jedną ze stron i objęte procedurą celną, informacje o nadawcy i odbiorcy towarów, miejsce przyjazdu, a pojazd do przewozu towarów.

Zgłoszenie celne towarów musi nastąpić w ciągu 15 dni od otrzymania towarów do magazynu składu czasowego (WDC) lub składu celnego. Siła prawna DT otrzymuje po jej rejestracji w dzienniku organu celnego. Rejestracja zgłoszenia jest możliwa tylko wtedy, gdy jest prawidłowa i kompletna, co sprawdza przedstawiciel celny.

Zgłoszenie celne dotyczące ładunku jest dokonywane bezbłędnie, jeżeli:

  • wartość ładunku przekracza lub jest równa kwocie 100 euro
  • transportowane towary objęte są stawką akcyzy i podlegają obowiązkowej rejestracji
  • ładunek podlega reżimowi celnemu
  • towary znajdują się w obowiązkowej państwowej grupie kontrolnej
  • w innych przypadkach określonych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

Zasady wypełniania zgłoszenia celnego

Informacje zawarte w zgłoszeniu celnym służą do obliczania opłat celnych i podatków, tworzenia sprawozdań i statystyk dotyczących zagranicznych transakcji gospodarczych. DT działa jako forma statystyczna z wiarygodnymi informacjami na temat importowanych / eksportowanych towarów. Pozwala nam to monitorować legalność zagranicznych transakcji gospodarczych, obserwować ilość towarów importowanych do RF, a także szczegółowo badać charakterystykę towarów. Normy i wymogi dotyczące przywozu / wywozu towarów zobowiązują zgłaszającego do pomocy organom celnym przy zgłaszaniu towarów i przekazywaniu kontroli celnej. Dlatego wszystkie informacje wprowadzone do DT muszą być w pełni zgodne z faktami i zawierać szczegółowe dane dotyczące ładunku. Główne cechy, które są zawarte w deklaracji, to:Wypełnienie deklaracji należy uzupełnić, wskazując datę i miejsce złożenia informacji.

Dostarczenie deklaracji celnej dla towarów możliwe jest w kilku wariantach:

  • drukowana deklaracja na papierze
  • deklaracja elektroniczna.

Organy celne coraz częściej wolą elektroniczne składanie dokumentów. W rzeczywistości taki format deklaracji znacznie upraszcza proces przekazywania procedur celnych zarówno zgłaszającemu, jak i przedstawicielom celnym.

W przypadku elektronicznej deklaracji towarów w urzędach celnych i wypełniania elektronicznych formularzy DT, musisz mieć specjalne oprogramowanie. Odprawa celna w tym przypadku odbywa się za pośrednictwem specjalnie wyznaczonych kanałów internetowych.

Prawidłowość wypełnienia i kompletność informacji w DT jest potwierdzona pieczęcią organu celnego. Każdy formularz deklaracji musi być ostemplowany tym stemplem. Przyjęcie lub odrzucenie DT dokonuje się w ciągu 2 godzin po złożeniu zgłoszenia organowi celnemu.

Przyjęta deklaracja jest rejestrowana w specjalnym czasopiśmie i od tego momentu nabywa ona mocy prawnej. Przed wypełnieniem zgłoszenia DT znajduje się w organie celnym, co nie zezwala na przekazywanie dokumentów stronom trzecim i jakiekolwiek zmiany w dokumencie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia DT mogą być dokonywane tylko przed rozpoczęciem kontroli przewożonego towaru.

Wypełnienie i przesłanie DTA do organu celnego jest warunkiem wstępnym przejścia towarów na granicy. Jesteś wolny, aby wypełnić wszystkie dokumenty dotyczące przewożonych towarów, i przejść przez wszystkie procedury celne lub odnoszą się do specjalistów, którzy pomogą Ci z deklaracją celną towarów. Agent celny (przedstawiciel) to wyspecjalizowana firma świadcząca kompleksowe usługi we wszystkich kwestiach dotyczących interakcji z organami celnymi. Pozwól, aby profesjonalny licencjonowany przedstawiciel celny LLC "Management Logistics Company" (certyfikat nr 0550 w rejestrze celników) pomógł w odprawie celnej Twoich towarów. Gwarantujemy komfortowe przejście wszystkich procedur celnych, szybkie zgłoszenia celnego oraz pełne wsparcie swoich operacji handlu zagranicznego (konsultacje dotyczące handlu zagranicznego, pomoc prawną w sporach z organami celnymi, korekta wartości celnej zwrot nadpłaconych należności celnych i wiele innych).

Inne artykułyPowiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top