Jak wymienić akumulatory zgodnie z prawem

Jestem dręczony niejasnymi wątpliwościami, że działając zgodnie ze schematem zaproponowanym przez dyrektora UO, będę "chłopcem do bicia", w przypadku przełomu w ogrzewaniu, a ja powinienem wszystkich sąsiadów poniżej pięter. Przyczyny:


1. Nie ma zgody zgodnie z prawem.
2. Brak dokumentów potwierdzających profesjonalnie wykonaną pracę.

Pytam was, ludzie kompetentni, rozwijajcie lub potwierdzajcie moje niejasne wątpliwości na następujące pytania:

1. System wymiany zaproponowany przez UO czyni mnie winnym, w razie wypadku?
2. Czy OO jest zobowiązany do wykonania pracy zastępczej, jeżeli wszystkie dokumenty są zgodne z prawem i płatności są dokonywane z mojej strony lub czy powinienem szukać osób chętnych do wykonania tej pracy (z pozwoleniem i dokumentami wystawowymi - umowa, dokumenty do zapłaty)?
3. W razie wypadku z pęknięciem (pęknięciem, wyciekiem) akumulatora, z zalaniem sąsiadów, kto będzie odpowiedzialny za konsekwencje, jeśli praca wykonywana jest zgodnie z prawem i hydrauliką UO?
4. Ma prawo do pobrania płatności w wysokości 600 rubli. do opróżniania jednego pionu?

Rozumiem. że moje pytania, wszelkiego rodzaju „FI” i „ale”, sprawa może obrócić się i „tak” i „syak” jak zdecydować najbardziej humanitarny sąd na świecie, itd. Ale może ktoś do czynienia z podobną sytuacją, jak wyjście z niej, czy dana osoba mocno rozumieć tak, jak powinno być zgodnie z prawem, a nie na koncepcjach i może formułować zalecenia.

P.S. Wprawia w zakłopotanie kilka zastępczych baterii, gdy nie wiesz, jak to zrobić, czytając tak wiele tematów na forum: "Zalali sąsiadów, żądają pieniędzy, nie ma dokumentów, które mogliby je zastąpić."

Nadal istnieje taka opinia. baterie i jeśli są zainstalowane po żądanym urządzeniu (dotknięciu) ani ogólna własność, ale i osobiste oraz zgoda wspólnego przedsiębiorstwa nie są nado. DECYZJA

5. Skład wspólnej nieruchomości obejmuje wewnętrzne systemy inżynieryjne zaopatrzenia w wodę zimną i gorącą oraz dostawy gazu, składające się z pionów, odgałęzień od pionów

aż do pierwszego urządzenia rozłączającego umieszczonego na gałęziach pionów

przełączające urządzenia, zbiorowa (obschedomovyh) dozowania zimnej i gorącej wody, pierwsze zawory odcinające do regulacji rozkładu wodociągowej wewnątrz przewodu opadowego, jak również mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i innych urządzeń znajdujących się na tych sieciach.


A więc. który znajduje się w twoim mieszkaniu po zaworach odcinających, nie należy do wspólnej własności budynku mieszkalnego. Co uniemożliwia instalację dźwigów przed kąpiących się.

Czytaj także NLA i RF PP 491, musisz W PEŁNI, a nie "wyciągać" części według własnego uznania:

6. Skład wspólnej nieruchomości obejmuje wewnętrzny system ogrzewania, składający się z pionów, elementów grzejnych. zawory regulacyjne i odcinające, zbiorowe (wspólne) urządzenia do pomiaru ciepła, a także inne urządzenia znajdujące się w tych sieciach.

MINISTERSTWO REGIONALNEGO ROZWOJU FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Dyrektor Departamentu
usługi mieszkaniowe i komunalne
SAKRAINNEVSąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej

nie ma ani jednej wzmianki o liście!
Mam dom, „Chruszczow”, aw mieszkaniu nie ma urządzenie blokujące, i nie ma oddziałów: górna jest rura pionowa, następnie pod przełomie parapecie, jest podłączony do chłodnicy, to wychodzi z niego, a następnie ponownie odwraca się i idzie w dół. i zgodnie z tym schematem oraz w pokojach i kuchni. więc bateria w moim przypadku jest wspólną własnością, czy nie?

Napisał pierwotnie Александр Георгиевич

Brak urządzeń odłączających świadczy o tym, że międzyzakładowy system grzewczy jest własnością budynków mieszkalnych. Ale jeśli tak jest, to należy go wymienić tylko w przypadku jego ekstremalnego zużycia w zamówieniu i zgodnie z planami wykonania bieżącej naprawy i na koszt funduszu, który gromadzi część środków "zapłaty za mieszkalne
pokój ".


Nie, nie jest.
Nie ma "kumulacji" funduszy na rutynową konserwację.
Kwota płatności za bieżącą naprawę została ustalona w umowie o zarządzaniu MK lub na podstawie szacunkowych wydatków na wydatki HOA. UO i zarząd HOA nie mają powodu, aby nie przeprowadzać rutynowych napraw na SZCZEGÓLNEGO najemcy w regulaminowym czasie, domagając się dodatkowej płatności lub "akumulacji".
Płatność za tekremont jest określona z góry i jest, aby dbać o Hoås nie są „proshlyapil” i nie lekceważ go niepotrzebnie lub opieki UO nie zorganizować celowo zalegających cenę dumping dmuchać konkurencję, a następnie, po zawarciu umowy sterowania do skarżą się, że nie wystarczająco dużo pieniędzy na remonty.

Dla konsumenta "nie ma pieniędzy" - NIE ARGUMENT!

3. O ile nie postanowiono inaczej na mocy ustawy lub umowy, osoba, która nie wykonał lub nieprawidłowo wykonanej obowiązek w wykonywaniu działalności gospodarczej, jest odpowiedzialna, chyba że udowodni, że prawidłowe wykonanie stało się niemożliwe z powodu siły wyższej, tj nadzwyczajnym i nieuniknionego w danych warunkach. Te okoliczności nie mają zastosowania. w szczególności naruszenie obowiązków ze strony kontrahentów dłużnika, brak właściwego rynku dla wydajności produktów, brak dłużnika niezbędnych funduszy.

Jest to WYMIANA baterii - jest to AKTUALNA naprawa:

ZASADY
I NORMY DZIAŁANIA TECHNICZNEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO

LISTA
DZIEŁA ODNOSZĄCE SIĘ DO NAPRAWY BIEŻĄCEJ

11. Centralne ogrzewanie
Instalacja, [rozmiar: 1e85201ea4 = 18] zamiennik [/ rozmiar: 1e85201ea4] i przywrócenie sprawności poszczególnych elementów i części elementów wewnętrznych systemów centralnego ogrzewania, w tym kotłowni mieszkalnych.

Wiadomość od świni

AlexanderAnn. Rozumiem poprawnie - zgodnie ze stanowiskiem. 170, dodatek 7, pozycja 11
MUSZĘ wymienić baterie, tylko na podstawie jego kadencji ex-cji -otsluzhivshie, nowy, od razu, na pierwszy mój wniosek, nieodpłatnie, na kosztach odtworzenia - w ramach „bieżącego remontu” bezwarunkowo?


Nie, nie jest.
Obowiązki Twojej VO (lub innego Executora) są nieco inne.

Twoja bateria powinna być sprawna: nie ma wycieków, rdzewienia, równomiernego nagrzewania itp.

Temperatura w twoim salonie powinna być w granicach normy.

Jak dokładnie to wszystko zapewni Twój Artysta - nie ma znaczenia. Naprawi on poprawkę na istniejącą baterię lub zdecyduje, że jest bezużyteczny i ją zastąpi - to zależy od niego. Możesz nalegać na wymianę, ale to twoja opinia, wykonawca nie musi się z nim zgadzać.

Ale jeśli zdecydujesz się zastąpić - nie ma dodatkowych pieniędzy, aby podjąć tę naprawę i wymianę ponad miesięcznych płatności na rzecz praw tekremont nie są.

BATERIE I POCZTOWE PUDEŁKA - WSPÓLNA WŁASNOŚĆ?

Nie określono jasnego wykazu wspólnej właściwości budynku mieszkalnego w przepisach ustawowych. Podano tylko przybliżoną listę. Dlatego nie wyklucza się sporów dotyczących włączenia poszczególnych obiektów do ogólnej nieruchomości. Zwróciliśmy uwagę na elementy grzewcze systemu grzewczego (w uproszczeniu grzejniki), a także skrzynki pocztowe.

Dlaczego warto podzielić nieruchomości na ogólne i prywatne?

Zatem z uwagi na brak jasnej i jednoznacznej regulacji prawnej w praktyce sądowej nieruchomości wspólnej (w szczególności włączenie do centralnej baterii ogrzewania) konieczne jest określenie na walnym zgromadzeniu właścicieli lokali, w przypadku wyboru organizacji zarządzania w celu odzwierciedlenia wykaz nieruchomości wspólnej w umowie o zarządzanie budynek mieszkalny.Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top