Jak samemu pokryć dach profilowaną blachą


Dach wykonany z tektury falistej jest w większości przypadków dobrze dopasowany do nowoczesnej architektury budownictwa podmiejskiego i zagrodowego. Niski koszt wyprofilowanych arkuszy i łatwość prac instalacyjnych odgrywają ważną rolę w wyborze profilowanych arkuszy jako pokrycia dachowego.● W procesie produkcyjnym blachy w celu utworzenia profilu o różnych głębokościach (od 8 do 75 mm) przechodzą przez specjalny sprzęt do toczenia. Dodatkowa sztywność blach, dzięki której blacha falista wytrzymuje duże obciążenia i uszkodzenia mechaniczne, uzyskuje się dzięki profilom prostokątnym, falistym i trapezoidalnym.

● Trwałość tektury falistej jest również promowana przez powłokę galwaniczną - dlatego materiał nie obawia się różnych opadów atmosferycznych, korozji i chemicznie agresywnych substancji. Profiliści są dogodni do prac transportowych i instalacyjnych, co decyduje o prędkości prac dekarskich i oszczędza czas i pieniądze. Dla dodatkowej ochrony i poprawy wyglądu wyprofilowane blachy pokryte są kolorowym polimerem - dlatego różnorodność rozwiązań kolorystycznych materiału pozwala uzyskać dobrą korelację ścian budynku z wyglądem dachu.

● Układanie profilowanych arkuszy zależy od nachylenia dachu. Minimalne nachylenie powinno wynosić co najmniej 12 °:

- gdy dach jest nachylony do 15 °, sąsiednie arkusze są zakładane przez zakładkę 200 mm;
- gdy dach jest nachylony do 30 °, zakładka wynosi 150-200 mm;
- Przy przechyleniu o 30 ° zakładka powinna wynosić 100-150 mm.

• Po zakończeniu pracy uszczelnij złącza za pomocą taśmy uszczelniającej lub mastyksu.

Obliczanie tektury falistej na dachy

● Przed rozpoczęciem obliczeń należy zmierzyć dach. Na etapach prac dachowych nachylenie dachu może ulegać pewnym zmianom. Zbocza są mierzone po przekątnej, po czym wartości są porównywane - a różnice nie powinny przekraczać 20 mm.

● Konieczne jest sprawdzenie skateparku - odbywa się to za pomocą sznurka. Aby zapewnić, że arkusze są zadokowane, dozwolone jest odchylenie nie większe niż pięć milimetrów na każde pięć metrów. Przy idealnym układzie długość arkusza powinna odpowiadać długości rampy plus 40 cm dla zwisu gzymsu. Następnie obliczana jest liczba tektury falistej - mierzona jest długość gzymsu i jest ona dzielona przez szerokość arkusza z obowiązkowym opisem zakładki.

● Inny sposób obliczania liczby profilowanych arkuszy. Długość gzymsu jest podzielona przez wskaźnik użytecznej szerokości arkusza (bez uwzględnienia nakładki), a uzyskana wartość jest zaokrąglana w górę. Przy złożonej konfiguracji dachu jest on podzielony na różne kształty geometryczne, każdy indywidualny kształt jest obliczany, a wszystkie uzyskane wyniki są podsumowane.

• Podczas obliczeń należy wziąć pod uwagę różne dodatkowe elementy - rolki, końce, rury, okna.

Struktura dachu z tektury falistej

Jak samemu pokryć dach profilowaną blachą


● Konstrukcja dachu składa się z zespołu elementów konstrukcyjnych, które zapewniają prawidłowe i niezawodne działanie całego dachu: hydroizolacji, izolacji cieplnej, paroizolacji, wentylacji. Wszystkie warstwy tortu dachowego powinny być odpowiednio rozmieszczone.

• wodoodporne dzięki wodoodpornej obudowie chroni cały dach z kondensacją. Także membrana hydroizolacyjna służy jako dodatkowa izolacja. Uszczelnienie jest zwijana w kierunku poziomym od kalenicy do okapu z oczekiwaniem, że jej stawy krokwie i pokrywania wynosiła 150 mm.

• Grzałka służy do kompensacji spadku temperatury i zapobiega gromadzeniu się wilgoci i gromadzeniu się skroplin pod dachem. Jako grzejnik stosuje się rolkę lub materiał do płytek, który mieści się w przestrzeni między krokwiami. Grubość izolacji zależy od regionalnych warunków klimatycznych, ale w każdym przypadku jej grubość nie powinna być mniejsza niż 20 cm.

• Izolacja parowa zapobiega przenikaniu wilgoci do grzejnika. Stosuje się specjalne folie - za pomocą zszywacza budowlanego układa się je z wnętrza dachu wzdłuż linii poziomej, a utworzone szwy nakleja się taśmą lub taśmą butylową.

• Przeprowadzane są obliczenia ciepła i wodoodporności oraz obliczanie wyprofilowanego arkusza.

● Uszczelnianie szczelin między kalenicą a pokryciem dachu odbywa się za pomocą specjalnej uszczelki, która zapobiega przedostawaniu się wilgoci i zanieczyszczeń do przestrzeni pod dachem.• Koń nie tylko pełni funkcję dekoracyjną, ale także chroni połączenia między arkuszami. Może być prostokątny lub półokrągły.

• Górna dolina pełni rolę ostatecznego szczegółu, czyli przekazuje wypełnioną formę na dach. Dolny koniec zapobiega przedostawaniu się wody do przestrzeni pod dachem.

• Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne - z ich pomocą arkusze łączą się z zewnętrznymi i wewnętrznymi narożnikami.

• Oblisatka w profilu. Może być ciągła lub krokowa. Przy mniejszym kącie nachylenia dachu wykonuje się mniejszy stopień wózka.

Jak samemu pokryć dach profilowaną blachą

Układanie tektury falistej na dachu

● Aby pokryć dach tekturą falistą, potrzebne będą następujące narzędzia:

- Nożyce dźwigniowe lub nożyce elektryczne do cięcia arkuszy;
- śrubokręt do mocowania profilowanych arkuszy, a jeśli montaż odbywa się za pomocą gwoździ, to młotek;
- Zszywacz budowlany do mocowania izolacji i filmów;
- Jeżeli profilowany arkusz ma być przymocowany do metalowej konstrukcji o grubości większej niż 2,5 mm, należy zaopatrzyć się w wiertarkę;
- klatka schodowa o wystarczającej wysokości;
- poziom;
- pistolet do uszczelniania;
- znacznik;
- nóż;
- śruby samogwintujące.

• Wkręty samogwintujące z powłoką polimerową dobierane są do koloru wyprofilowanego arkusza - ta prosta technika osiąga swoją nazwę. Wkręty samogwintujące powinny być wyposażone w gumę neoprenową - podkładkę uszczelniającą. Wkręty dobierane są w zależności od rodzaju materiału - metalu lub drewna. Wiertło-końcówka pomaga wykonywać prace związane z mocowaniem konstrukcji metalowych, których grubość przekracza 2 mm.

● wystarczające do pokrycia dachu o małym nachyleniu światła może być stosowane arkusze faliste C35 lub C44 sinusoidalny lub trapezowy długość 2-6 metrów, choć niektórzy producenci oferują wytwarzania płyt pojedynczych wielkości od 0,5 do 12 m i więcej. Konstrukcja dachu dwuspadowym z tektury falistej na lepsze marki SN35. Profilowana marka H służy do konstrukcji nośnych urządzeń. Wysokość profilu może wynosić od 57 do 114 mm.

● Montaż profilowanych arkuszy jako dachu zawsze rozpoczyna się od dołu do góry - w ten sposób wilgoć nie dostaje się między arkuszami materiału. Ponieważ materiał ma strukturę falistą, pasuje do dominującego wiatru w określonym obszarze. Jeśli przeważające wiatry mają miejsce od lewej strony, to profilowane arkusze należy również rozpoczynać od prawej do lewej. W przypadku, gdy długość rampy pozwala na użycie pojedynczego arkusza, materiał zaczyna być układany od końca dachu, a poziomowanie wykonuje się wzdłuż gzymsu, biorąc pod uwagę jego wystający fragment. Wyrównanie jest niedozwolone wzdłuż krawędzi czołowej.

● Pierwszy arkusz tektury falistej jest instalowany na miejscu i mocowany za pomocą jednej samogwintującej śruby w środku "za pomocą oka". Drugi arkusz jest ułożony z zakładką do pierwszego i zamocowany w ten sposób. Po ułożeniu wymaganej liczby arkuszy na całej długości dachu wyrównuje się poziomą linię gzymsu, po czym profiliści łączą się ze sobą na grzbiecie dachu w każdym drugim ugięciu fali.

• Następnie wykonuje się końcowe mocowanie:

- w pionie śruby wkręcane są przez stopień skrzyni;
- poziomo śruby są wkręcane w co drugie ugięcie arkusza profilu;
- z kolby lepiej jest przymocować profilowany arkusz wzdłuż stopnia listwy;
- górna krawędź proflista na grzbiecie i dolna na karnacji są zamocowane w każdym ugięciu fali;
- Połączenie pomiędzy arkuszami na fali i ugięciu należy wzmocnić za pomocą sprzętu.

● Nadmiar tektury falistej tnie się za pomocą nożyc elektrycznych lub elektrycznych. Po wycięciu arkuszy z końców konstrukcji, montuje się płytę końcową - mocuje się ją do grzbietu fali za pomocą wkrętów samogwintujących. Układanie płyty końcowej rozpoczyna się od dołu w kierunku grzbietu z krokiem mocowania do jednego metra. Przy zwiększaniu długości listwy zakładka musi wynosić co najmniej 50 mm.

● Przy mocowaniu kalenicy między kalenicą a wyprofilowanym arkuszem będzie niepotrzebne nakładanie samoprzylepnego szczeliwa. Etap mocowania prętów kalenicowych jest nie mniejszy niż 300 mm, a przy zwiększaniu zakładki powinien wynosić 100 mm.

● Na dachu można umieścić piec lub rury wentylacyjne, balustrady lub cokolwiek innego. Połączenia w takich miejscach muszą być starannie uszczelnione, aby wilgoć nie mogła przedostać się przez nie do przestrzeni pod dachem. W tych miejscach konieczne jest zainstalowanie ciągłej skrzyni po obu stronach gniazda. Dolny listew listwy jest mocowany na krawędziach za pomocą śrub lub gwoździ. Jeśli wymagany jest wzrost długości, zakładka powinna wynosić 200 mm. Od górnego końca poprzeczki znajduje się zakręt w pobliżu kalenicy - czyli z kołnierzem. Między listwą a profilowanym arkuszem lepiej jest uszczelnić specjalnym kitem lub zamontować uszczelniacz. Ostateczne zamocowanie ławki wykonuje się jednocześnie z pokryciem dachowym.

● Górny pręt kładzie się na wierzchu blachy falistej - jest przeznaczony do zamykania połączenia między krawędziami i pełni funkcję dekoracyjną. W celu ochrony połączeń instalacyjnych przed możliwymi nieszczelnościami, instalacja odbywa się również za pomocą materiałów uszczelniających.

● Podszewka wokół rury musi być solidna. Fartuch - taśma zaczepu - jest przymocowany do skrzyni śrubami samogwintującymi, a do rury - kołkami o rozstawie 200 mm.

● Montaż dolnego fartucha można wykonać najpierw chwytając rowek na ceglanej rurze, a następnie uszczelniając połączenie, na którym układa się pokrycie dachowe szczeliwa. Górny pręt jest montowany po zakończeniu instalacji powłoki wokół rury - nie będzie potrzeby wykonywania rowkowania. Podobnie montuje się podłużne i poprzeczne oparcie pochyłych powierzchni do ściany.

Środki ostrożności dotyczące pokryć dachowych z profilowanym arkuszem

• Przy wietrznej pogodzie nie zaleca się zadaszenia - istnieje możliwość upuszczenia arkusza z późniejszymi uszkodzeniami.

• Przy pokryciach dachowych konieczne jest poruszanie się po tekturze falistej tylko miękkimi butami, wchodzenie w ugięcia między falami w miejscach skrzyni.

• Przekroje i uszkodzenia wyprofilowanego arkusza są lepiej obrabiane szkliwem naprawczym, aby uniknąć korozji.

• Ponieważ krawędzie falistych blach są dość ostre, prace instalacyjne należy wykonywać za pomocą rękawic ochronnych.

• Po pracach dekarskich powstałe szczątki należy usunąć pędzlem lub spłukać wodą z mydłem.

• Po zakończeniu prac montażowych usuwa się folię ochronną z materiału.Poprzedni

Następna

Top Top