Jak samemu obliczyć kredyt samochodowy

getId ()> "class =" vote__count vote__count_align_tl "> 0

2 lata 9 miesięcy temu

Wiele osób jest zainteresowanych tym, jak samemu obliczyć kredyt samochodowy. A powody są różne. Ktoś poważnie nie ufa wierzycielom. Przecież w Internecie jest wiele różnych artykułów o tym, jak instytucje finansowe oszukują swoich kredytobiorców. I ktoś jest bardzo odpowiedzialny za obsługę długu i robi to dla zrównoważonego procesu decyzyjnego. W każdym razie warto obliczyć kredyt samochodowy dla wszystkich, którzy zdecydowali się na zakup samochodu.Opcja 1. Obliczyć kredyt samochodowy online

1. Najprostszym sposobem obliczenia pożyczki jest połączenie internetowe. Aby to zrobić, wystarczy wpisać w wyszukiwarce wyrażenie "obliczanie pożyczki", a na ekranie pojawi się wiele witryn oferujących automatyczne kalkulatory online. Nadal można je znaleźć praktycznie na wszystkich stronach banków.

2. Wypełnij pola, które się pojawiły. Najważniejsze z nich to cena samochodu, stopa procentowa, termin spłaty kredytu. Mogą istnieć dodatkowe pola. Z reguły jest to opłata początkowa, prowizja i inne płatności. Ale takie informacje można uzyskać, jeśli program pożyczkowy z wszystkimi jego warunkami jest już znany. Ponadto można wybrać metodę spłaty zadłużenia: dożywotnią lub zróżnicowaną.

3. Kliknij przycisk "Oblicz", a na ekranie pojawi się harmonogram spłat kredytu z miesięcznym podziałem płatności. Kwota płatności będzie obejmować główną część pożyczki, miesięczne odsetki i prowizję, jeśli są dostępne.

Jak samemu obliczyć kredyt samochodowy

Obliczyć pożyczkę auto online

Opcja 2. Oblicz w Excelu

1. Zróżnicowaną metodą spłaty, proporcjonalnie rozbij kwotę pożyczki przez liczbę miesięcy wykorzystania pożyczonych środków i wprowadź je do pierwszej kolumny tabeli. Będzie to miesięczna instytucja kredytowa.

2. Wprowadź kwotę pożyczki w pierwszej komórce drugiej kolumny. W drugiej komórce, tj. w drugim miesiącu odejmij od długu poprzedniego miesiąca zwłokę wypłaconą w pierwszym miesiącu. I rób to w każdej kolejnej komórce, aż uzyskasz zero. Otrzymasz miesięczne saldo zadłużenia w celu naliczenia odsetek.3. W trzeciej kolumnie przeciwnej do salda dla każdego miesiąca wprowadź stopę procentową dla wykorzystania środków.

4. W czwartej kolumnie wpisać iloczyn wartości drugiej, trzeciej kolumny i liczby dni w okresie podzielonej przez liczbę dni w roku. Będzie to miesięczna opłata za korzystanie z pożyczki.

5. Podsumuj miesięczną płatność w pierwszej kolumnie i odsetki w czwartej kolumnie. W razie potrzeby dodaj dodatkowe płatności. Będzie to całkowita kwota do terminu zapadalności.

Za pomocą metody renty można również skorzystać z programu Excel. Ale musisz użyć specjalnych skomplikowanych formuł dostępnych w Internecie.

Jak samemu obliczyć kredyt samochodowy

Oblicz w Excelu

Opcja 3: Oblicz na kalkulatorze

1. Dla wygody obliczeń przyjmijmy liczby warunkowe. Niech samochód kosztuje 20 000 USD. opłata początkowa - 2 000 cu Wtedy pożyczka wynosi 18 000 USD. Pożyczamy pieniądze na 1 rok. Miesięczna kwota pożyczki wyniesie 18 000/12 = 1 500 cu.

2. W pierwszym miesiącu kwota zadłużenia wyniesie 18 000 USD. W każdym kolejnym miesiącu zmniejszy się o 1 500 USD. Oznacza to, że w drugim miesiącu będzie 16,500 USD, w trzecim - 15 000 USD. i tak dalej.

3. Miesięczne saldo zadłużenia należy pomnożyć przez stopę procentową. Załóżmy, że jest to 20% rocznie. Według wzoru% = dług * 20% * liczba dni w miesiącu / liczba dni w roku otrzymujemy odsetki za płatności w każdym okresie. W pierwszym okresie odsetki wynoszą 305,75 USD. (18 000 * 20% * 31/365 = 305,75).

4. Całkowita kwota płatności w pierwszym okresie wyniesie 1 500 + 305,75 = 1 805,75 USD. Jeśli umowa przewiduje prowizję, która na przykład jest naliczana od kwoty kredytu i wynosi 0,1%, wtedy musisz dodać kolejne 18 cu. (18 000 * 0,1%).

5. Łatwo jest obliczyć pożyczkę w wysokości 18 000 USD. przez 12 miesięcy, musisz zapłacić za korzystanie z funduszy 1 942,19 cu.

Jak samemu obliczyć kredyt samochodowy

Oblicz na kalkulatorze

Mamy nadzieję, że odpowiedź na pytanie "jak samemu obliczyć kredyt samochodowy". A teraz nie trzeba spędzać cennego czasu, zwracając się do pożyczkodawcy o poradę. Ponadto, korzystając z naszych obliczeń, możesz sprawdzić wiarygodność wierzyciela.

Prawidłowe obliczenie pożyczki na zakup samochodu jest bardzo ważne. W końcu, jeśli naprawdę nie ocenisz swoich możliwości, możesz stracić samochód.Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top