Jak prowadzić interesy w Arabii Saudyjskiej, inaczej niż w innych krajach arabskich - temat

JAK ZROBIĆ BIZNES W ARABII SAUDYJSKIEJ

NIŻ JEST RÓŻNI SIĘ OD BIZNESU W INNYCH KRAJACH ARABSKICH

Słowa kluczowe: Arabia Saudyjska, rynek arabski, przemysł naftowy, negocjacje handlowe, przewagi konkurencyjneRYNEK RYNKU KSA DLA MOCNYCH

20-30 tysięcy dolarów może być wymagane na samym początku do rejestracji handlowej. Obejmuje to znaczne wydatki na tłumaczenie w Rosji najpierw z języka rosyjskiego na angielski wszystkich dokumentów ustawowych, a następnie w Arabii Saudyjskiej na tłumaczenie z języka angielskiego na język arabski. Do tego musimy dodać płatność za usługi firmy lub osoby, która będzie bezpośrednio zaangażowana we wszystkie procedury po otrzymaniu odpowiednich dokumentów, plus opłaty urzędowe itp.

Aby wziąć udział w przetargu, konieczne jest złożenie gwarancji przetargowej, a następnie, w przypadku powodzenia, gwarancja wykonawcza. Jak pokazuje doświadczenie, firmy, które doświadczają trudności finansowych, nie są w stanie wydać tych gwarancji bankowych. W ciągu ostatnich dwóch lat kilka rosyjskich firm "opuściło wyścig"

przed koniecznością pilnych gwarancji bankowych. Zaliczka, zwykle w wysokości 10-20% kosztów projektu, jest również wystawiana w ramach gwarancji bankowej.

Jak tylko zagraniczna firma pojawi się w jakimkolwiek arabskim kraju, w tym. w Arabii Saudyjskiej jest przedmiotem zainteresowania wielu lokalnych firm oferujących pomoc w rejestracji handlowej, wynajmie biur, mieszkalnictwie, a nawet w pozyskiwaniu projektów. Z reguły większość lokalnych firm jest naprawdę zainteresowana partnerstwem, mając nadzieję na rozwój i rozwój w trakcie dalszej wspólnej pracy. Są jednak firmy, które starają się zarabiać tylko na niewiedzy zagranicznej firmy o procesie wejścia na rynek. Prawidłowy wybór lokalnego partnera lub agenta (sponsora) ma fundamentalne znaczenie, ponieważ często zdarza się, że ujście na rynek CSA kończy się konfliktem i kłóci się z "nieudanym" saudyjskim "asystentem".

Trudność polega na tym, że wybór powinien zostać dokonany wkrótce po pojawieniu się w kraju, gdy przedstawiciele zagranicznej firmy mają bardzo odległy pomysł na Arabię ​​Saudyjską i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju. Dlatego ostrożność i chęć maksymalnego przeanalizowania cech biznesowych i wiarygodności przyszłego partnera są niezwykle ważne przed dokonaniem ostatecznego wyboru.

W niektórych dużych zagranicznych, w tym. i rosyjski,

które osiągnęły sukces w innych krajach, istnieje opinia, że ​​nikt nie może przeszkodzić im w zdobyciu projektu w żadnym kraju. Dlatego uważają, że nie potrzebują pomocy saudyjskich agentów lub partnerów. To poważny błąd.

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że próby polegania wyłącznie na własnej sile, zignorowania specyfiki prowadzenia interesów w KSA zwykle kończą się rozczarowaniem, stratą czasu i pieniędzy. Praktyka wejścia na rynek saudyjski, w tym. i rosyjskie firmy pokazują, że jeśli nie mają wpływowego lokalnego partnera, który może pomóc w zrozumieniu specyfiki lokalnego rynku, ostrzegają przed naruszeniem lokalnych reguł gry, mogą szybko "zejść z trasy".

Taki przypadek miał miejsce w przypadku jednej naprawdę potężnej rosyjskiej firmy, której udało się zdobyć poważny kontrakt w Arabii Saudyjskiej i który wkrótce stracił w wyniku działań bardzo silnego lokalnego konkurenta. Praca w KSA bez rzetelnego lokalnego agenta lub partnera jest jak wpisanie nieznanego portu bez pomocy lokalnego pilota.

Taki problem jest w pełni zagrożony przez każdą zagraniczną firmę. Zaletą, powiedzmy, europejskich i amerykańskich firm nad Rosją, jest to, że mają do swojej dyspozycji wiele książek i przewodników o prowadzeniu biznesu w Arabii Saudyjskiej, z którymi mogą się uczyć z wyprzedzeniem.Kto może pomóc w języku rosyjskim

przedsiębiorców, którzy chcą pracować w Arabii Saudyjskiej

Firmy zagraniczne (w tym oczywiście rosyjskie) mają prawo dostępu do usług różnych regionalnych i międzynarodowych programów i funduszy działających w Arabii Saudyjskiej. Wśród nich:

- Islamski Bank Rozwoju - uczestniczy w projektach i udziela pożyczek na tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych, a także na projekty produkcji przemysłowej. Współpracuje z dowolnymi firmami zarejestrowanymi w KSA, a także z firmami działającymi w krajach i regionach muzułmańskich. Należą do nich Republika Rosji - Tatarstan, Baszkiria, Republika Czeczenii i inne;

- Arabski Fundusz Walutowy (AMF) - wspiera rozwój handlu i rynków finansowych krajów arabskich;

- Arabski Program Finansowania Handlu - zapewnia średnio- i długoterminowe pożyczki dla organizacji i osób prywatnych na rozwój handlu;

- Inter-Arabska Korporacja Gwarancji Inwestycyjnych (Inter-Arabska Korporacja Gwarancji Inwestycyjnych) - zapewnia ochronę ubezpieczeniową przed miedzynarodowymi inwestycjami przed ryzykiem handlowym i niekomercyjnym, a także zapewnia kredyty eksportowe;

- Arabia Saudyjska Fundusz Rozwoju Przemysłowego

(Saudi Industrial Development Fund) - udziela pożyczek przedsiębiorstwom zaangażowanym w projekty budowlane dla przedsiębiorstw przemysłowych i przemysłu;

- Fundusz rozwoju zasobów ludzkich -

Działania wspierające związane z podwyższaniem umiejętności, szkoleniem i rekrutacją saudyjskich pracowników.

Struktury biznesowe mają możliwość korzystania z wyników ośrodków badawczych - takich jak uniwersytet. Król Abdullah ds. Nauki i technologii (Uniwersytet im. Króla Abdalla dla nauki i techniki - KAUST) oraz Miasto Nauki i Technologii. King Abdul Aziz Miasto nauki i techniki (KACST).

NIE ROZPOCZNIJ SWOJEJ POMOCY

Pomoc w wyborze saudyjskiego partnera i sposobach wejścia na rynek może udzielić ambasada rosyjska w Rijadzie,

który, podobnie jak wszystkie inne rosyjskie ambasady, jest wezwany (zgodnie z instrukcjami Prezydenta Federacji Rosyjskiej) do wzmocnienia pozycji rosyjskiego biznesu za granicą. W Jeddah działa Konsulat Generalny Rosji, który może również świadczyć pomoc na początkowym etapie wchodzenia na rynek CSA rosyjskiej firmy. Nie będzie zbędne ubieganie się o informacje i porady dla Izb Przemysłowo-Przemysłowych w Rijad, Dżudda lub CCI Wschodniej Prowincji, ostatnio przemianowanej na Al-Szarszyę (Wschodnia). Należy pamiętać, że izby handlowe i przemysłowe, których członkostwo jest obowiązkowe dla każdej firmy lokalnej lub zagranicznej, odgrywają bardziej znaczącą rolę w koordynowaniu i ułatwianiu działalności lokalnych firm niż w Rosji.

W Moskwie można uzyskać porady i pomoc od rosyjsko-saudyjskiej Rady Biznesu, która jest częścią rosyjsko-arabskiej Rady Biznesu (RABC). Obie rady są kierowane przez znanego rosyjskiego przedsiębiorcę V.N. Jewtuszenkowa.

Rady biznesowe z krajami arabskimi są pomysłem Izb Przemysłowo-Handlowych Rosji i odpowiednich krajów arabskich. Dużą rolę w ich stworzeniu odegrał osobiście E.M.Primakov,

W ciągu ostatniego dziesięciolecia RABC zyskał wiele przydatnych połączeń i zgromadził znaczne doświadczenie. Dlatego pierwszą wizytę w KSA można przeprowadzić przy pomocy rosyjsko-saudyjskiej Rady Biznesu, która okresowo organizuje spotkania rosyjskich i saudyjskich biznesmenów w Rosji i stolicach krajów arabskich, publikuje informacje i materiały analityczne oraz świadczy usługi doradcze i inne.

ZAPOMNIJ O TYM, CO STUDIUJESZ W EUROPIE

Przedsiębiorstwom w Rosji i Arabii Saudyjskiej nie należy w żadnym przypadku podchodzić do wspólnych standardów, pod wieloma względami przedsiębiorstwa te zasadniczo różnią się. Na przykład rosyjskie firmy budowlane, zanim podejmą decyzję o wejściu na konkretny rynek, próbują dowiedzieć się, który konkretny projekt lub projekty wykonują. Stąd pytanie: jaki jest sens rejestracji, jeśli nie wiadomo, dla jakiego konkretnego projektu i czy są jakieś projekty w tym kraju w najbliższej przyszłości?

Takie podejście jest w pełni uzasadnione dla większości krajów, ale nie dla Arabii Saudyjskiej. Faktem jest, że wszystkie oferty jednego z największych na świecie klientów na budowę obiektów naftowych i gazowych - państwowej firmy "Saudi Aramco" - są zamknięte. Ten klient w ogóle nie ogłasza swoich nadchodzących projektów. Informacje na ich temat są dostępne tylko dla potencjalnych wykonawców, którzy zostali "wstępnie zakwalifikowani"

Realizacja projektów tego typu (budowa rurociągów naziemnych lub przybrzeżnych, rafinerii ropy naftowej lub zakładów petrochemicznych, innych obiektów na placu budowy itp.) I otrzymała zaproszenie do udziału w przetargu. Odpowiednia szczegółowa dokumentacja jest wysyłana do potencjalnego oferenta dopiero po podpisaniu i wysłaniu klientowi umowy o zachowaniu poufności, w której zobowiązuje się do udostępniania

Aby przeczytać artykuł, musisz kupić pełny tekst. Artykuły są przesyłane w formacie PDF na adres e-mail podany przy płatności. Czas dostawy jest krótszy niż 10 minut. Koszt jednego artykułu wynosi 150 rubli.

Inne prace naukowe na temat "Historia. Nauki historyczne »Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top