Jak prawidłowo korzystać z dwóch przecinających się wiz Schengen

Jak właściwie korzystać z dwóch przecinających się wiz Schengen?

Powiedz, proszę, jak postępować w tej sytuacji:

Wielkie dzięki za odpowiedź!

Odpowiedzi prawników (5)

Miasto nie zostało określoneDzień dobry! Muszę cię zawieść. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można mieć dwóch wiz z nakładającymi się datami w tym samym kraju. Wydanie drugiej wizy automatycznie spowoduje anulowanie pierwszej wizy.

Dlatego też nie należy przesyłać ani używać pozostałych dni po tym, jak się to nie uda.

Wyjaśnienie klienta

Po wszystkich wizach do różnych krajów. Stary do Szwajcarii, ale nowy do Niemiec. W tym samym czasie w paszporcie nie ma żadnych znaków w anulowaniu starej wizy. A mój syn nie napisał żadnych wniosków o anulowanie wizy.

Masz pytanie do prawnika?

Miasto nie zostało określone

Po wszystkich wizach do różnych krajów. Stary do Szwajcarii, ale nowy do Niemiec.
Igor

Kodeks wizowy Unii Europejskiej nie zezwala na jednoczesne posiadanie dwóch ważnych wiz Schengen, nawet wydanych przez różne państwa. Po wydaniu drugiego, drugi jest automatycznie anulowany, nawet jeśli nikt ci o nim nie powiedział, a Ty nie złożyłeś prośby o anulowanie

Wyjaśnienie klienta

Miasto nie zostało określone

Od wydania nowego

Cześć Igor. Wszystko zależy od rodzaju wizy, którą twój syn otrzymał za odwiedzenie Niemiec. od Kraje UE mogą wydawać nie tylko wizy Schengen, ale także wizy jednorazowe, aby odwiedzić konkretny kraj. W tym przypadku jednorazowa krajowa wiza krótkoterminowa nie anuluje działania długoterminowej wizy Schengen.

1. Wiza wprowadzona w art. 10 może być:


a) wiza turystyczna ważna dla pojedynczego wjazdu lub wielokrotnego wjazdu, z czasem trwania nieprzerwanego pobytu lub łączny czas trwania kolejnych okresów pobytu od momentu pierwszego wjazdu nie może przekroczyć trzech miesięcy w ciągu jednego półrocza;
b) wizą tranzytową pozwalając jej posiadacza do jednego, dwóch lub w wyjątkowych przypadkach wielokrotnego tranzytu przez terytorium Umawiających się Stron w drodze na terytorium państwa trzeciego, całkowity czas trwania tranzytu nie może przekroczyć pięciu dni.
2. Postanowienia ustępu 1 nie stanowią przeszkody dla wystawienia przez Umawiającą się Stronę nowej wizy, jeżeli jest to konieczne, ważnej tylko na jej terytorium podczas wspomnianego semestru.

Biorąc pod uwagę, że w tym przypadku obowiązują przepisy Unii Europejskiej i Niemiec, należy skontaktować się z ambasadą niemiecką (przedstawicielstwem) w celu uzyskania dokładniejszych wyjaśnień, ponieważ na tej stronie są informowani o ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej, a zatem informacje mogą być niedokładne. www.germania.diplo.de

Informacje ze strony internetowej Ambasady Niemiec.

Wiza Schengen
Pozostań w Niemczech przez 90 dni bez prawa do pracy
Wiza Schengen

Wiza krajowa
Zostań na dłużej niż trzy miesiące lub pracuj
Okres ważności: Wiza krajowa ma ograniczoną ważność od 3 do 6 miesięcy. Następnie upoważniona agencja dla cudzoziemców w Niemczech wyda zezwolenie na pobyt długoterminowy zgodnie z celem pobytu. Jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza jednego roku, jak na przykład w przypadku szkolenia w celu wymiany lub wyjazdu w ramach corocznej wymiany personelu, wizę można wydać na cały okres planowanego pobytu.
W czasie procedury wzroku paszport musi mieć co najmniej dwie puste strony, aw przypadku ograniczonej kadencji, to musi być ważny przez co najmniej trzy miesiące po zakończeniu planowanego czasu trwania podróży.
Zakres: Wiza krajowa jest ważna tylko dla Niemiec, jednak uprawnia ona do pozostania do 90 dni w pół roku w innych krajach Schengen bez pozwolenia na pracę w tych krajach.

Szukasz odpowiedzi?
Zadawanie prawnika jest łatwiejsze!

Zadaj naszym prawnikom pytanie - jest to znacznie szybsze niż znalezienie rozwiązania.Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top