Jak pozwałam biuro podróży

Cztery lata temu, mój przyjaciel i ja kupiliśmy bilet do Tajlandii, ale zachorowałem i nie poszedłem. Choroba jest dobrym powodem, więc chciałem zwrócić pieniądze na wycieczkę. Ale agencja i operator odmówili. Poszedłem do sądu i wygrałem.W tym artykule - jak poszedłem do sądu, co tam się stało, jak i dlaczego wygrałem. A najciekawsze jest to, jak dostałem pieniądze później. I ile to wszystko zajęło czas.

Jak pozwałam biuro podróży
Jak pozwałam biuro podróży

Mówię ci krok po kroku.

Kiedy poczułem, że jestem chory, natychmiast zadzwoniłem do biura podróży - to jest firma, przez którą kupiłem wycieczkę. Menedżer zareagował ostro: podniósł głos i odmówił oddania czegokolwiek. Za drugim razem przestał podnosić słuchawkę.

Ustawa o turystyce przewiduje, że turysta może odmówić podróży z przyczyn od niego niezależnych, czy to z powodu choroby, odmowy wizy, czy z innych powodów. W takim przypadku pieniądze za bilet muszą zostać zwrócone. Choroba to mój przypadek. Więc będziemy walczyć.

Kluczowy punkt. Podejrzewając, że dojdzie do sądu, natychmiast zacząłem zbierać dowody. Zadzwoniłem do miejscowego lekarza, aby później uzyskać certyfikat od polikliniki. Wysłałem pisemną odmowę kuponu z powodu choroby pocztą elektroniczną i listem poleconym. Dzięki temu biuro podróży nie mogło powiedzieć w sądzie, że nie skontaktowałem się z nim.

Kiedy biuro podróży przestało odpowiadać na telefony i listy, zwróciłem się do znajomego prawnika. Zalecił przesłanie agencji roszczenia przedprocesowego. Wysłałem, czekałem 17 dni, nie otrzymałem odpowiedzi i udałem się do sądu z pozwem.

Przepisy nie regulują formy roszczeń przedsądowych. Jednak prawnicy doradzają, aby określić, kto, od kogo, dlaczego i kiedy został wysłany. Jeśli konsument osobiście złoży wniosek, musisz przygotować dwie kopie: dla wykonawcy i dla siebie. W drugim egzemplarzu pracownik lub prawnik wykonawcy podpisuje datę dostawy.

Jak pozwałam biuro podróży
Jak pozwałam biuro podróży

Moje roszczenie do biura podróży. Może być napisany w formie wolnej

Aby złożyć wniosek do sądu, najpierw musisz napisać pozew. Jest to dokument, na podstawie którego sąd rozpoznaje sprawę. Jakby zadając sąd osądowi. To on ma roszczenie - to znaczy ja.

Prawnik pomógł nam w pozwie. W nim zażądałem:

Do przygotowania roszczenia przydała się ustawa "O ochronie praw konsumentów":

  • wypowiedzenie umowy z powodu choroby;
  • zwrot pełnego kosztu kuponu;
  • odszkodowanie za szkodę niematerialną;
  • grzywna firmy za niespełnienie wymagań dobrowolnie.

Później dodałem żądanie zapłaty kary za fakt, że pieniądze nie zostały zwrócone natychmiast - 3% za każdy dzień zwłoki.

W sumie poprosiłem o zwrot do mnie 112 450 R. Adwokat doradził mi, żebym poprosił o maksymalną kwotę możliwą z mocy prawa, ponieważ sąd może częściowo zaspokoić roszczenie.

Koszty do sądu

Zdecydowaliśmy się uratować, a nie zatrudnić prawnika, który reprezentowałby nas w sądzie. Reprezentacja w sądzie jest szacowana w godzinach - nie wiadomo, ile spotkań będzie wymaganych, jak długo potrwa.

Trzy lata temu nie wiedziałem, że wszystkie moje wydatki na adwokata mogą zostać odzyskane od pozwanego w osobnym pozwie. Niestety, teraz nie mogę tego dłużej robić, ponieważ upłynął okres przedawnienia - te trzy lata. W przyszłości: jeśli sąd Cię drogie, możesz pozwać te pieniądze od pozwanego.

Kim są prawnicy, dlaczego są potrzebni i co z nimi zrobić

Mój proces sądowy podlegał ustawie "O ochronie praw konsumentów". Oznacza to, że państwo poczyniło dwie koncesje na mnie jako powoda. Pozew został zwolniony z obowiązku, a ja sam zdecydować, który sąd powinien iść - najbliżej mojego miejsca zamieszkania o pozwolenie na pobyt, najbliższa pozwanemu lub najbliżej miejsca, w którym umowa została zawarta.

Pozwałam proces sądowy w sądzie okręgowym w Kanawskim w Niżnym Nowogrodzie, pięć minut spacerem od domu. Dwa tygodnie później poinformowano mnie o dacie wstępnego posiedzenia - na jego temat powód i pozwany przedstawili sąd w toku postępowania.Część 1. Pytania dzieci na temat rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości

Na rozprawie sądowej wyjaśniłem, co mi się stało i co zmusiło mnie do stawienia się w sądzie. Spokojnie powiedziałem wszystko, jak było.

Pozwany był reprezentowany przez prawnika. Odpowiedział na nasze twierdzenia, mówiąc, że usługi zostały już wykonane w odpowiedniej jakości: samolot nie spadł, hotel zaakceptował resztę turystów, przewodnicy nie stracili swoich grup. I o tej chorobie, ja, jak mówią, firma nie ostrzegła.

Następnie spotkania rozpoczęły się merytorycznie. Było ich trzech. Same sesje sądowe nie idą tak, jak są pokazywane w programach takich jak "Godzina Sądu". A sędzia i oskarżony, a także powód, z reguły, szybko rozwiązują wszystkie problemy i kończą proces. Jeśli są adekwatne osoby, nie będzie niepotrzebnych emocji ani pukanie do stołu młotkiem (nie jestem pewien, czy ma sędziego na świecie).

Sędzia w sądzie światowym nazywany jest "szanowanym sądem".

W sądzie przedstawiłem zrzuty e-maili, kwity pocztowe i listę załączników, listę połączeń od operatora telefonii komórkowej, certyfikat z polikliniki. Twierdzili, że naprawdę zachorowałem i udało mi się ostrzec agenta podróży o mojej chorobie przed wyjazdem, a nie tylko chcieć nielegalnie się wzbogacić.

Zacząłem zbierać wszystkie te dokumenty zaraz po chorobie (pamiętam "kluczowy moment"?). Gdybym wtedy wyniósł się i został w domu bez lekarza, wtedy nie otrzymałbym żadnej informacji i nie wysłałbym żadnych listów poleconych. W moim przypadku dokumenty te odegrały decydującą rolę.

Pozwany w trakcie rozprawy wpłacił część wymaganej kwoty - 13 463 R. Aby zwrócić resztę, zaproponował, aby włączyć organizatora wycieczki w proces jako solidarnego pozwanego. Zgodziłem się. W tym celu złożyłem pozew sądowy.

Roszczenie można wyjaśnić w dowolnym momencie, do czasu orzeczenia przez sąd - art. 39 GIC

Po ostatnim spotkaniu strony mogą odwołać się od decyzji sądu w ciągu miesiąca. W moim przypadku pozwani nie zaczęli odwoływać się i opóźniać proces.

Miesiąc i trzy dni po ostatnim spotkaniu kancelaria sądowa przekazała mi decyzję sądu i nakaz egzekucji - na nim powód ma prawo żądać od oskarżonego pieniędzy. Na mojej liście wykonawczej myliłem się z rokiem mojego urodzenia. Udało mi się to zauważyć i poprosiłem o poprawienie.

Jak pozwałam biuro podróży
Jak pozwałam biuro podróży

Kancelaria poprawiła błąd i zapewniła zmianę w dokumencie

Powód wybiera spośród czterech opcji zbierania pieniędzy:

  • a) za pośrednictwem komorników;
  • b) przez bank pozwanego;
  • c) za pośrednictwem agencji windykacyjnej;
  • d) bezpośrednio od pozwanego.

Przez komorników

Komornicy profesjonalnie zbierają pieniądze i majątek od dłużników. Aby ubiegać się o obsługę komornika, strona wnosząca roszczenie musi otrzymać dokument wykonawczy. W moim przypadku był to tytuł egzekucyjny z sądu. Na jego podstawie komornik sądowy wszczyna postępowanie egzekucyjne: żąda od pozwanego długu i przekazuje go osobie odzyskującej, czyli mnie. Jeżeli dłużnik odmówi, komornik zwróci pieniądze na wszystkie możliwe sposoby.

Mój prawnik powiedział, że komornicy działają od dawna. Ale w rezultacie najszybciej poradzili sobie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania nakazu egzekucji.

Przez bank

Banki pobierają z arkuszy egzekucji wykonawców oraz wniosek o przeniesienie wierzytelności bezpośrednio, jeżeli podmiot odzyskujący wie, że rachunki dłużnika są otwarte w danym banku.

Art. 8 FZ "O postępowaniu egzekucyjnym"

Jeśli osoba odzyskująca nie wie, to zwróci się do podatku - poinformuje, w których bankach są one otwarte. Bank zaspokoi popyt, jeśli na rachunkach jest wystarczająco dużo pieniędzy lub odmówi, wskazując powód.

Art. 69 ustawy federalnej "o postępowaniu egzekucyjnym"

We wniosku powód wskazuje:

  • rekwizycje jego konta do przeniesienia tam długu;
  • dane paszportowe, numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy), dane z karty migracyjnej oraz dokument potwierdzający prawo pobytu lub pobytu w Federacji Rosyjskiej.

Nie wiedziałem, że informacje o rachunkach mogą być wymagane od podatku, więc wykorzystałem informacje z umów organizatora wycieczek, które turyści zamieszczają w Internecie. Z tego powodu bank kilkakrotnie zwrócił aplikację z arkuszem wykonawczym: za każdym razem znaleziono błąd w TIN, OGRN lub innych danych operatora wycieczki.

Obawiałem się, że stracę swój tytuł egzekucyjny podczas przesyłania, więc osobiście złożyłem dokumenty. Z racji tego, że bank był w Moskwie, ja i mój przyjaciel pojechaliśmy tam po kolei - w tym celu wydałem pełnomocnictwo notariusza. Kosztowało 1200 rubli.

Podczas podróży do Moskwy i prób uzyskania pieniędzy z banku spędziliśmy siedem miesięcy. Potem zwróciliśmy się do komorników.

Jak pozwałam biuro podróży
Jak pozwałam biuro podróży

Powód w arkuszu egzekucyjnym może bezpośrednio zwrócić się do zadłużonej organizacji i poprosić o przeniesienie długu na jego rachunek rozliczeniowy. Jeśli pozwany zgodzi się i płaci, możemy zawrzeć polubowną umowę - mówią, że wszystko jest pogodzone.

Możesz zawrzeć polubowną umowę z pozwanym, nawet jeśli komornik zdołał wszcząć postępowanie egzekucyjne. W tym celu osoba odzyskująca i dłużnik zbierają oświadczenie o zatwierdzeniu ugody, kopię dokumentu wykonawczego oraz zaświadczenie komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Wszystko to dajemy sądowi, który wydał nakaz egzekucji. Umowa ugody wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez sąd.

Teoretycznie jest to najszybsza opcja, ale jej nie używaliśmy.

Jak pozwałam biuro podróży
Jak pozwałam biuro podróży

Jeśli zachorujesz przed podróżąPoprzedni

Następna

Top Top