Jak powstało pierwsze prawo dotyczące polowania - polowania

Jak powstało pierwsze prawo dotyczące polowania - polowania

Ilustracja z archiwum Antoniego Żurawowa

Uważał, że stworzenie ustawy o polowaniu - zupełnie nowej kwestii dla imperium rosyjskiego, i jako takie, zostało podniesione w sferze ustawodawczej dopiero pod koniec lat 50-tych XIX wieku.Ustawodawstwo w krajach europejskich ogranicza prawo do polowania stosownie do osoby: osoby pozbawione prawa do polowania we Francji są pozbawione prawa do noszenia broni przekazanej policji, skazanych za wykroczenia przewidziane w ustawie o polowaniu; w Bawarii - słabo myślący, biedny, korzystający z publicznych kas, skazani za zbrodnie różnego rodzaju.
Jednak rosyjskie ustawodawstwo, dotyczące ograniczenia prawa do polowania, w zależności od osoby, jest całkowicie obce i nigdy nie powstało w sferze legislacyjnej.

"Polowanie jest bezpłatne dla wszystkich klas" - napisał Nikołaj Wasiliewicz. - Z tej ogólnej sytuacji duchowieństwo jest wykluczone, kanoniczne ustawodawstwo otoczone ścisłą dyscypliną: polowanie, w połączeniu z przelaniem krwi zwierzęcej, jest uznawane za niezwykłe dla osób, które składają bezkrwawe ofiary.

W umysłach narodu rosyjskiego pierwotna idea wolnego ptaka i bezpłatnej bestii jako daru Boga nie mogła zostać wykorzeniona. Wolny ptak i wolna bestia, która nie wyrosła i nie została nakarmiona ręką człowieka, są mieszkańcami wolnego lasu: przechodzą z miejsca na miejsce, z ziemi do ziemi, z lasu do lasu; nie można ich uznać za należących do jednej daczy, jednego lasu; należą do wszystkich i nikogo wyłącznie; nie znajdują się w czyjejś własności i są własnością społeczeństwa.

Dlatego ludzie, w przeważającej części, nie mogli zrozumieć przyczyny i przyczyny ograniczeń prawnych w korzystaniu z bezpłatnych darów natury - bestii i ptaków; dlatego prosty człowiek spojrzał na surowe środki zakazujące polowania na produkcję myślistwa jako na bezprawną przemoc i nie przestrzegał ich.

Ogólna opinia myśliwych mówi, że niezależnie od rygorystycznych środków karnych za niewłaściwe polowania, mogą one przynieść spodziewane korzyści dopiero po ustanowieniu ważnego i ścisłego nadzoru nad ich egzekucją.

Dalsze prace zawieszono dopiero w drugiej połowie lat 80-tych przewodniczącego Rady Państwa Jednostka miary Wysokość wielkiego księcia Michaiła, sam doświadczony myśliwy, którego nie popełnił dawny adiutant wielkiego księcia Nicka. Nick. M.V. Andrzejki, aby zebrać wszystkie informacje na temat stanu sprawy, a nie osobiście do uzyskania najwyższej woli, aby wznowić pracę.

Przeglądowi i zmieniony projekt Rady został wysłany do Ministra stwierdził: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Finansów, na dworze cesarskim, Kontrolera Państwowego, warszawskiego gubernatora generalnego i naczelnego wodza części cywilnej na Kaukazie.

Minister dworu cesarskiego i księstw w zakończeniu projektu Ministerstwa State Property w roku 1890, o którym mowa w przykładzie Veale. Księstwo Finlandii, gdzie łosie polowania został zakazany przez 25 lat z ustanowieniem zwiększonych kar, a łoś został pomnożony, ruszył do sąsiedniej prowincji, gdzie w przypadku braku rygorystycznych środków bezpieczeństwa natychmiast zgładzonych ( „Rzadko doprowadza się ponownie, aby ukryć się za granicę fińską”) ,Ministerstwo Sprawiedliwości w swoim odwołaniu do projektu MHI (Mingosimuschestv) stwierdziło, że jest z pistoletem itp. nie zawiera oznak naruszenia, z zastrzeżeniem kary kryminalnej, podobnie jak znalezienie siekiery w lesie nie może skutkować karą za wycinki leśne. MHI odpowiedziała, że ​​zgodnie z obowiązującym prawem bycie w lesie z siekierą poza jezdnią jest uważane za karalne, chociaż nie w takiej samej ilości, jak nieautoryzowany wyrąb.

MHI uważa za obowiązek wyjaśnienie, że polowań nie można uważać za strzelanie do gry; Najchętniej chodzimy po terenach łowieckich, polując na zwierzynę, czekając na niego w miejscu, gdzie, według obliczeń łowcy, powinna się pojawić, już poluje. Dlatego obecność na terenie łowieckim za pomocą narzędzi nadających się do polowania należy uznać za fakt produkcji myślistwa, a jeśli jednocześnie nie ma zezwolenia właściciela tych terenów, wówczas do nieuprawnionego polowania.

Minister Sądu, w 1867 roku, sprzeciwiając się zabierając broń i psy, powołując się w szczególności na fakt, że „środek ten, w uzupełnieniu do niej nierówności jako załącznik, może prowadzić do przemocy, walk, a nawet morderstw.” W dyskusji nad projektem w 1889 CIC wyjaśnił, że w wielu krajach zachodnich Guard nawet strzelać kłusownika, a zatem wykrywanie zabójstwo nieuprawnionym zjawiska polowania jest powszechne; ale takie brutalne działania odrażające dla ducha naszego narodu, i dlaczego należy wyeliminować możliwą przyczynę ich manifestacji.

W rezultacie zdecydowano, że sprawcy naruszeń przepisów łowieckich są wybrane zabili gra i wędkarskiego, ale nie broń, a ich zatrzymanie może prowadzić do niebezpiecznych spotkań z strażnicy i myśliwi prowadzą do wyrzutów tego ostatniego na obrażenia od karabinów.

Opłata za certyfikaty myśliwskie, a także wszystkie kary pieniężne za naruszenie przepisów łowieckich (z wyjątkiem grzywny za ubój żubra) są przedmiotem obrotu w specjalnych środkach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w celu utworzenia kapitału w celu zwiększenia funduszy na wdrożenie tych zasad. Następnie prawo łowieckie zostało zmienione w specjalnej komisji utworzonej w Ministerstwie Rolnictwa i Mienia Państwowego. "

N.V. Turkin aktywnie uczestniczył w tworzeniu prawa. Stwierdził, że sprzeciwiał się nadmiernej rygorystyczności wobec kłusowników i uważał, że ustanowienie znacznego wzrostu represji nie było spowodowane faktycznymi potrzebami polowań.

Ustawa o polowaniu będzie stosowana w całym Imperium, w tym w miejscowościach i narodach, które nie znają w ogóle żadnych przepisów łowieckich, bez kar na polowanie. Dlatego natychmiastowe nałożenie surowych kar byłoby zarówno niesprawiedliwe, jak i niepraktyczne.

- Ustanowienie odpowiedzialności rodziców lub osób, które je zastępują, za zaniedbywanie dzieci, które naruszają prawo dotyczące polowań.
- Pożądane jest zakazanie polowań na recydywistów.
- Nie zaleca się wybierania broni podczas polowania.
- Kara, założenie w ustawie w celu zwiększenia represji nielegalne użycie cudzego mienia, za bezprawne polowanie w dziwnych krain, czyli aresztowanie 1 do 3 miesięcy, Kongres uważa, zbyt szorstki, niespójne ze znaczeniem danego przestępstwa.

W przeciwieństwie do naszych czasów programiści dobrze znali sytuację, a w Rosji i, co najważniejsze, za granicą, mogli i nie próbowali powtarzać błędów innych osób.

 • O przypadkach ataku wilków na ludzi
 • Program ruchu ogólnorosyjskiego "Prawo do broni"
 • Polowanie na sarnę: dobra operacja
 • Zestawy z podwójną lufą Otto Reif z zamkami Holland-Holland
 • Niesamowite wydarzenie podczas polowania
 • Lekcje dorastania: ucz się na błędach innych ludzi
 • Biała mgła: polowanie na wilki
 • Invincible Force
 • Historia samobieżnego karabinka z lufą karabinu maszynowego
 • Nie potrzebujemy atrakcji nocnych
 • Polowanie na sarnę: dobra operacja
 • Strzelanie do nurkujących kaczek
 • Doświadczenie w zdobywaniu polowań jesiennych
 • Korzystanie z konia w polowaniu
 • O przypadkach ataku wilków na ludzi
 • Dzieci i łowiectwo: samemu się przekonać
 • Nie potrzebujemy atrakcji nocnych
 • Dla pierwszego niedźwiedzia w Karelii
 • Uczciwi i piśmienni myśliwi są utrzymywani w pensji
 • Polowanie na kaczki: miejsca, sprzęt, sekrety
 • Rosgvardia idzie do ludzi
 • Rosgvardia zacieśnia odpowiedzialność właścicieli broni
 • Dzieci i łowiectwo: samemu się przekonać
 • Odpowiedz na specjalistyczne licencjonowanie pracy dla obywatela
 • Pijane polowanie jest problemem


Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top