Jak odmówić alimentów na sposoby dziecka, przykładowa aplikacja

Jaki jest powód odmowy alimentów?

Dość często zdarza się, że matka decyduje się zrezygnować z alimentów. Przyczyny tego są różne:

  • pojednanie rodziców;
  • niechęć matki do otrzymania wsparcia w oparciu o negatywną postawę byłych małżonków;
  • niskie dochody byłego małżonka;
  • pragnienie porzucenia pomocy, aby nie musieć wspierać swojego ojca na starość;
  • przeniesienie własności nieruchomości w zamian za obietnicę, że nie będzie wymagać pomocy;
  • jednorazowe przekazanie matce dużej ilości środków, co najczęściej wiąże się z otrzymywaniem nieoficjalnych dochodów, których nie można prawnie uchwalić;
  • decyzja o odmowie wydania pieniędzy w zamian za rejestrację zezwolenia na wywóz syna lub córki za granicę.

Jeśli jest pytanie, czy można odmówić alimentów, należy dobrze rozważyć zalety i wady. Niezależnie od przyczyn, odmowa alimentów jest pogwałceniem praw dziecka. Dlatego takie działanie uznaje się za nielegalne. Ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej nie przewiduje możliwości odmowy pomocy rodzica. W związku z tym wszelkie pokwitowania, wnioski, inne dokumenty potwierdzające decyzję o odmowie otrzymania środków, nie mogą być zgodne z prawem. Nawet jeśli jest paragon za odmowę udzielenia pomocy, były mąż ma prawo zwrócić się do sądu, twierdząc, że nie może zapewnić dziecka. W rezultacie płatność zostanie przywrócona.

Jak nie otrzymać alimentów?

  • Odmowa zapłaty jest możliwa, jeżeli po otrzymaniu tytułu egzekucyjnego w sądzie nie zostanie przekazana komornikom, w wyniku czego postępowanie egzekucyjne nie zostanie wszczęte.
  • Kiedy postępowanie egzekucyjne jest już w toku, możesz odmówić przyjęcia alimentów przez złożenie wniosku do służby wykonawczej, w której informujesz o chęci zaprzestania otrzymywania odzyskanych kwot. Taka odmowa stanowi podstawę do zamknięcia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 43 ustawy "o postępowaniu egzekucyjnym". Wniosek powinien odzwierciedlać powody takich działań. Przykład wniosku o zakończenie postępowania egzekucyjnego można znaleźć tutaj.

Aby odmówić pomocy, możliwe jest, że tymczasowo, jeśli oświadczenie zawiera instrukcje dotyczące terminu odmowy. Spowoduje to cofnięcie nakazu egzekucyjnego od płatnika alimentacyjnego i zwrot do wnioskodawcy. Ale możliwość zmiany zdania i ponownego zarchiwizowania w celu odzyskania pozostaje.

Czy mogę na stałe odmówić pomocy?

Decydując się na rezygnację z pomocy, kobieta może ostatecznie zmienić zdanie. Przyczyny tego są różne: pogorszenie sytuacji materialnej matki, pojawienie się okoliczności, które wymagają dodatkowych funduszy dla dziecka, na przykład jego poważna choroba lub zamiar udzielenia mu wykształcenia za granicą. W związku z tym prawo nie zabrania matce zmiany decyzji o odmowie otrzymywania pomocy i ponownego złożenia wniosku o ich egzekucję lub wykonanie nakazu egzekucyjnego. Reorganizacja pomocy materialnej może nastąpić do osiągnięcia wieku.

Decydując się na odmowę pomocy, należy rozważyć, czy jest to właściwe z punktu widzenia dziecka i zdać sobie sprawę, że takie działania naruszają prawo. Mogą powodować postępowanie sądowe z powodu dobrowolnej odmowy alimentów, a nawet prowadzić do pozbawienia praw rodzicielskich. Dlatego wybór tej ścieżki jest tylko z bardzo dobrych powodów, ponieważ nie chodzi o twoje własne dobro, ale o przyszłość dziecka.

Możesz pobrać wniosek o zakończenie postępowania egzekucyjnego z alimentów:Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top