Jak obliczyć nauczycieli szpitalnych

Jak obliczyć nauczycieli szpitalnych

Kalkulator szpitalny

Wiadomości z regionu Ust-Kamenogorsk i Wschodniego Kazachstanu

Z tego powodu oba zawody pod względem zarobków przekształcają się w podobieństwo bliźniąt syjamskich. Chcą, aby urzędnicy podnosili wynagrodzenia dla lekarzy - dochód nauczycieli automatycznie wzrasta, postanowili płacić nauczycielom za inny program - lekarze przechodzą do nowego systemu. Oficjalne wynagrodzenie dla wszystkich pracowników budżetowych oblicza się w następujący sposób: wynagrodzenie podstawowe zatwierdzone w kraju mnoży się przez oficjalny stosunek i długość służby.Lekarz ma prawo nie wypełniać linii "miejsce pracy - nazwa organizacji" (zwłaszcza jeśli pacjent nie może prawidłowo nazwać organizacji). Pracodawca może wpisać nazwę organizacji niezależnie za pomocą czarnego żelu, kapilary lub długopisu oraz drukowanymi literami. Wypełnianie karty niepełnosprawności długopisem lub używanie tuszu o innym kolorze jest niedozwolone. Nie ma wymagań dotyczących formy druku organizacji medycznej.


Szpital w weekendy i święta


Zapłata za zwolnienie lekarskie w weekendy jest również w pełni opłacona, jeśli przypada na listę chorych. Liczba dni hospitalizacji, które pojawiają się w arkuszu szpitalnym, musi być pomnożona przez średnią pensję specjalisty. Należy zauważyć, że karta zwolnień lekarskich jest dokumentem urzędowym i musi być z pewnością potwierdzona pieczęcią instytucji medycznej i podpisana przez lekarza prowadzącego pracownika. Kwotę otrzymaną za okres niezdolności do pracy należy pomnożyć przez procent, który zależy od całkowitej długości usługi pracownika.

Forum kazachskiego podatnikaPowiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top