Jak korzystać z szablonu quizu swojej gry, didactor

Jak korzystać z szablonu quizu swojej gry, didactor

W przeddzień nowego roku akademickiego chcę przedstawić nauczycielom szablon quizu do mojej gry. W pewnym momencie Didactor poinformował o kilku projektantach online tej gry dydaktycznej. Jednak nie każdy nauczyciel ma dostęp do niezawodnego połączenia z Internetem. Jest to ryzykowne, szczególnie w klasie. Tymczasem zaprojektowany w programie PowerPoint, ITS GAME ma nawet wiele zalet.Możesz bardziej wizualizować grę: wstaw obrazki, formuły, które nie są dostępne we wszystkich internetowych konstruktorach. Nie jesteś przywiązany do ustawień projektu projektanta.

Pobierz mój szablon GRA, którą możesz tutaj.

A więc, jak to działa.

Jak korzystać z szablonu quizu swojej gry, didactor

Przyciski kontrolne w pierwszym menu slajdowym gry to numery pytań i przyciski punktacji dla każdej drużyny.

Zaczynamy tworzyć własny quiz.

Jak korzystać z szablonu quizu swojej gry, didactor


Popraw przyciski kontrolne "TEAM".

Jak korzystać z szablonu quizu swojej gry, didactor

Jeśli podzieliłeś klasę na zespoły, poproś ich, aby wymyślili imiona z wyprzedzeniem i umieścili je w tych prostokątach. Robimy to samo, jeśli ta gra jest przeznaczona do rozgrywek poza godzinami rozgrywki między różnymi klasami.

Jak korzystać z szablonu quizu swojej gry, didactor

Dokonujemy korekty wybranych napisów. W górnej części z napisem PYTANIE wpisujemy zadanie. Wpisujemy tekst ODPOWIEDŹ TEKSTU i zapisujemy odpowiedź. UWAGA! Nie pisz odpowiedzi w innym miejscu. Napis TEKST ODPOWIEDZI reaguje na flip-flop RESPONSE.

Oznacza to, że po odebraniu polecenia klikniesz na list ODPOWIEDŹ i wyświetlisz właściwy wariant.

Na slajdzie możesz umieścić żądany obraz. Po prostu usuń niebieski prostokąt i wstaw obraz. Lub ogólnie, ograniczasz się do jednego tekstu pytania.

Przycisk "home", który znasz, spowoduje powrót do pierwszego slajdu.

Jak korzystać z szablonu quizu swojej gry, didactor

Zobacz, jak to działa na oddzielnej stronie z grą.

Gospodarz gry (nauczyciel) może jednocześnie rejestrować punkty otrzymane przez uczestników, klikając przycisk z napisem odpowiedniego zespołu. W rezultacie możesz podsumować quiz.

Szczególnie skutecznie Twoja gra jest rozgrywana na interaktywnej tablicy. Wygodnie jest zarządzać quizem, nie zapraszać asystentów do obliczania punktów i przechodzenia na inne pytania.

Spróbuj. Jeśli masz jakieś pytania, napisz.

Recenzje:
Jak korzystać z szablonu quizu GRA?Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top