Jak i kiedy powstał kanon Biblii

Pytanie: Jak i kiedy powstał kanon Biblii?

Odpowiedź: W tym przypadku termin "kanon" jest używany do opisu książek inspirowanych z góry, a tym samym do części Biblii. Trudność w określeniu kanonu biblijnego polega na tym, że Biblia nie oferuje nam listy książek, które się do niego odnoszą. Definicja kanonu jest procesem przeprowadzanym najpierw przez żydowskich rabinów i uczonych w Piśmie, a następnie przez wczesnych chrześcijan. Oczywiście to Bóg zdecydował, które księgi należy włączyć do kanonu biblijnego. Biblia należała do kanonu od momentu, w którym Bóg zainspirował ją do napisania. Bóg po prostu objawił Swoim naśladowcom, które książki mają być zawarte w Biblii.W porównaniu z Nowym Testamentem, w odniesieniu do kanonu Starego Testamentu, debata była nieistotna. Wierzący żydowscy rozpoznawali posłańców Boga i przyjmowali ich pisma jako inspirowane przez Boga. Niewątpliwie pojawiały się spory dotyczące kanonu Starego Testamentu. Jednak do 250 AD. istniało prawie powszechne porozumienie w sprawie kanonu "pism żydowskich". Pozostaje tylko kwestia książek apokryficznych, o których rozmawia się do dziś. Przytłaczająca większość żydowskich teologów uważała je za dobre historyczne i religijne dokumenty, ale nie na tym samym poziomie, co "żydowskie pisma".Określając prawdziwą inspirację książki Nowego Testamentu przez Ducha Świętego, te katedry przestrzegały takich zasad:

2. Czy książka jest w większości przyjęta przez Ciało Chrystusa?

3. Czy książka była zgodna z doktryną i tradycyjnym nauczaniem?

4. Czy książka zawierała dowody wysokich wartości moralnych i duchowych, które odzwierciedlają dzieło Ducha Świętego?

Ponownie, musimy koniecznie pamiętać, że ani Kościół, ani wczesne rady kościelne nie definiowały kanonu. Bóg i tylko On postanowił, które księgi mają być częścią Biblii. Bóg po prostu namówił Swoich naśladowców, aby zrobili to, co już postanowił. Ludzki proces zbierania ksiąg Biblii zawierał błędy, ale Bóg, w swojej wszechmocy i pomimo naszej niewiedzy i uporu, prowadził wczesny Kościół, aby rozpoznał książki natchnione przez Niego.

Wróć na rosyjską stronę początkową

Jak i kiedy powstał kanon Biblii?Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top